Tordenskioldsgate 12

Project details
Type Rehabilitering / kontor, næring
Location Oslo, Norge
Status Detaljprosjekt, byggeplassoppfølging
Size 13 000 m²
Client Entra eiendom AS/Seltor AS
Collaborators Ledsten arkitekter, Norconsult AS, Fokus Rådgivning AS, Dr. Ing Aas-Jacobsen AS

Vi tar deg med på en reise inn i historien på Tordenskiolds gate 12, nå kjent som Rådhusgata 31. Bygget er et av de ærverdige sidebyggene til Rådhuset, og har stått stødig siden 1939. Grape har siden 2017 bistått med å planlegge en omfattende rehabilitering og modernisering av bygningen.

Foto: Quique Bayarri v/Grape

Sammen med Rådhuset, danner tvillingbyggene - Tordenskiolds gate 12 og Hieronymus Heyerdahls gate 1 - en enhet innerst i Pipervika, der Rådhuset er hovedverket i stilarten ”dekorert funksjonalisme”.

Tordenskioldsgate 12, tegnet av F.S Platou, huset opprinnelig hovedkontoret for Vinmonopolet og Oslo Trygdekasse, samt publikumsarealer. Bygget har særdeles høy arkitektonisk kvalitet og kulturhistorisk verdi, noe som kommer til syne i den godt bevarte originale fasaden.

Det arkitektoniske fokuset i Grape sitt arbeid med prosjektet har vært å behandle bygget med respekt og omsorg for å fremelske dets historiske identitet. Dette gjør seg synlig i varsom tilbakeføring av originale løsninger og materialer i fasaden, historisk tilpasning av nye inngangspartier, og restaurering av vinduer.”
Vilde Aspen, Prosjektleder Arkitektur

Bygget videreføres med næringsarealer på gateplan og kontorarealer i øvrige etasjer. Deler av interiørene i de tidligere publikumsarealene er utsmykkede søyler med høy bevaringsverdi, utført av kunstneren Åge Storstein, også omtalt som ”Norges eneste kubist”. Disse interiørene har vært bakgrunnen for at det har vært ført en spesielt tett dialog med antikvariske myndigheter, med mål om å kunne sikre de nødvendige bevaringsverdiene i gjennomføringen av en totalrehabilitering av bygget.

Stucco-søylene er nøysommelig restaurert i regi av Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU). I arkitekturprosjekteringen har hovedfokuset vært at søylene igjen skal komme til sin rett, i tilbakeføring av de romlige forløpene.

Foto: Dag Sandven

Byggets atriumsrom er en av de mest spennende rommene. Her er de originale vinduer tatt som utgangspunkt i tilbakeføring av rommets kvaliteter. Grape har tatt spesiell fokus i romlig flyt fra kontorarealer inn i atriet og nye tiltak i nordfasaden har blitt introdusert med utforming av karnapper.

Originale teakvinduer i byggets østre og vestre fasade er restaurert, og flere tilbakeføringer er gjort; blant annet i inngangspartiene. I byggets atriumsrom, som strekker seg fra 5.-8.etasje er det gjort nye tiltak i fasadene. Dette innebærer blant annet 3 utkragende bokser i glass, som bidrar til bedre synlighet for aktiviteten på etasjene. Atriumsrommets nordre fasade er utført med nye vinduer, utført som kopier av eksisterende, men i høyere format for bedre lesbarhet og synlighet over etasjene. Alle nye tiltak i bygget er gjort med respekt for byggningens historie og karakter.

Det er gjort en grundig jobb med teknisk prosjektering for å redusere arealet som opptas av tekniske installasjoner, samtidig som et godt inneklima og forskriftskravene ivaretas. Å løse møtet mellom forskriftskrav og bevaringsverdi på en god måte har vært et særlig mål for prosjektet.

Prosjektet har vært et samarbeid med Ledsten Arkitektur, som har vært interiørarkitekt og rådgiver for leietaker Schjødt Advokater - les mer om prosjektet på deres hjemmeside: Ledsten Arkitektur

Image 1 of 5

Historiske bilde av Rådhuset, Hieronymus Heyerdahls gate 1 og Tordenskioldsgate 12. Originale foto: www.oslobilder.no

Alle nye tiltak i bygget er gjort med respekt for byggningens historie og karakter.

Tordenskiolds gate 12 er tvillingbygget til sin nabo i vest Hieronymus Heyerdahls gate 1, hvor Grape har også jobbet med rehabilitering (les mer om prosjektet her). 

Next project: Filipstad Brygge 1
Back up