Dronning Eufemias gate 8

Project details
Type Totalrehabilitering og påbygg
Location Oslo, Norge
Status Ferdigstilt
Size 15 400 m²
Client Braathen Eiendom AS
Collaborators Void

Dronning Eufemias gate 8 har en fantastisk beliggenhet, og er en av Norges mest profilerte kontoreiendommer. Grape har bistått med detaljprosjektering av et påbygg og en fullstendig rehabilitering og ombygging til et flerbruksbygg. 

Grape har bistått med detaljprosjektering av et påbygg og en fullstendig rehabilitering og ombygging til et flerbruksbygg.

Da Braathen Eiendom skulle transformere tidligere PWC-bygget i Barcode til et moderne, energieffektivt og robust flerbrukerbygg, var det viktig for dem at de hadde et arkitekt-team på laget som kunne se bygningen som helhet og utvikle eiendommen sammen med dem for generasjoner fremover. Kunst og arkitektur skulle spille på lag med teknologi og innovative løsninger.

Bilder resepsjon og inngangsparti. Foto: Cathrine Holst

Lysinstallasjon i byggets inngangsparti. Foto: Cathrine Holst

BEHIND THE PROJECT, Grape Architects, oslo

Art direction and film: JUMA, FORTE STUDIO

Med den faglige bredden inn i alle faser av prosjektet har ambisjoner for opplevelsen og bruken av bygget blitt gjennomført med en tidløs skreddersøm med rom for tilpasninger. Det er nettopp dette vi mener er selve premisset for de virkelig gode interiørene: Et omforent fundament der romforløp og innredning blir en påtenkt foredling og fasettering av byggets arkitektur.

Lysinstallasjonen "flyt", laget av VOID, ble tildelt norske Visuelts gullpris for prosjektet.

Installasjonen er en inspirerende kobling mellom det fysiske og det digitale. Det leveres høy teknisk kvalitet med en gjennomføring og håndverk i verdensklasse. 3D-sensorer gjør den interaktiv og skaper liv og bevegelse i rommet.”
Gullprisen, Juryens begrunnelse

Møterom og fellesfunksjoner i byggets nye toppetasje. Foto: Cathrine Holst

En rendyrking av byggets eksisterende hovedelementer har lagt premissene for ny romstruktur og fordeling av funksjoner. Spesielt har tanken om en bedre utnyttelse av fullglassfasaden og den fantastiske utsikten vært viktig; også når det gjelder tiltak for økt komfort og bedret energieffektivitet. Etasjeflatene er oversiktlige, med godt gjennomlys, frie siktlinjer til omgivelsene og romdybder som er optimalisert for funksjonsplassering etter ringer-i-vann prinsippet.

Les mer om de ulike interiørprosjektene i bygget her: DEG 8 : Interiør

Next project: Tordenskioldsgate 12
Back up