DEG8 : Interiør

Project details
Type Totalrehabilitering og påbygg
Location Oslo, Norge
Status Ferdigstilt
Size 15 400 m²
Client Braathen Eiendom AS
Collaborators Void

Dronning Eufemias gate 8 har en fantastisk beliggenhet, og er en av Norges mest profilerte kontoreiendommer. Grape har bistått med detaljprosjektering av et påbygg og en fullstendig rehabilitering og ombygging til et flerbruksbygg. 

Helhetsplanen knytter farger og overflater til et fastlagt konsept med plan for soneinndeling: Åpne og lyse arealer er lagt direkte inn fra fasaden, lune arealer for samhandling er lagt i midtsonen, og i kjernerommene er det materialer og farger med varme og glød. Den rene grunnpalletten gir rom for at de ulike leietakerne i bygget kan legge til sitt interiørkonsept i eksklusive arealer. Slik kan deres eget sjikt av identitetsskapende elementer komplettere helheten i bygget uten å måtte rives ut i takt med trender og individuelle ønsker.

BEHIND THE PROJECT, Grape Architects, oslo

Art direction and film: JUMA, FORTE STUDIO

Plan 13: Nytt påbygg

Det nye påbygget huser VIP-restaurant med tilhørende eksklusive møterom. Her fungerer rommene som «chambre séparée», med direkte servering fra restauranten. Denne avdelingen er flittig av byggets leietakere til eksterne og interne møter. Byggets leietakere er stolte når dere inviterer kunder opp i det eksklusive møtesenteret og i restauranten i plan 13. Stor takhøyde, skreddersøm i møbler og rom med taktile materialer legger til rette for gode samtaler og gode matopplevelser. Med en himlingshøyde på 4 m, fremstår møterommene som luftige og raust dimensjonert og egner seg godt for langvarige møter. Rommet har egen service inngang for direkte servering fra kjøkkenet. I tillegg kan denne inngangen benyttes av gjester som ønsker en diskré ankomst.

Møteromsfasiliteter i nytt påbygg. Foto: Cathrine Holst

VIP-møterom i 13. etg. Foto: Cathrine Holst

Her kan man hente seg en god kopp kaffe, få seg en liten frokost, en god lunsj eller arrangere ulike Events. Møbleringen er fleksibel, og inviterer til både formelle og uformelle møter.

Restauranten er inndelt og møblert for å ivareta ulike arrangement. Personalrestaurant kan fungere med “fast track” eller mer tradisjonell restaurant-møblering med tilgang på buffet, eller man kan velge de separate rommene om man ønsker et eget rom for bespisning. Det kan også tilbys À la Carte i “Diamanten” i sydenden i 13. etg, om man ønsker det lille ekstra.

Astrup Fearnley

Astrup Fearnley er byggets største leietaker med arbeidsarealer i 6-8.etg, samt et møtesenter i halve 9.etg. I tillegg til å være gårdeier sin arkitekt og interiørarkitekt har Grape vært interiørarkitekt for Astrup Fearnley. Her fikk de testet ut byggets fastlagte interiørkonsept og helhetsplan mot en leietakertilpasning i form av innplassering og implementering av leietakers egen identitet. Leietaker har i stor grad ønsket å spille videre på kvalitetene som følger bygget, og ser i dag at de har en tilhørighet til hele bygget, også fellesarealer som andre leietakere benytter, på en annen måte en før. Eksterne kunder tas like gjerne med opp i byggets nye 13. etasje, som til Astrup Fearnelys eget møtesenter.

Sosiale soner i Astrup Fearnleys kontorarealer. Foto: Cathrine Holst

Etter at det ble klart at Astrup Fearnley skulle flytte til DEG8, ble drømmen om å fylle bygget med moderne kunst vekket til live. Alle fellesarealer i bygget har kunst som utsmykker veggene. Kunsten er i stor grad del av interiørkonseptet for bygget.”
Jeanette Norin, Prosjektleder, interiørarkitekt

Alle fellesarealer i bygget har kunst som utsmykker veggene. Kunsten er i stor grad del av interiørkonseptet, med planlagte drypp av fargerik artikulasjon. Kunsten er fra Astrup Fearnley Museet, og er valgt ut i samråd med museets seniorkurator. Astrup Fearnley sitter selv i 6-9.etg i bygget og er DEG8 sin største leietaker. Grape har vært interiørarkitekt både for gårdeier og Astrup Fearnley som leietaker. Foto: Cathrine Holst

Bygget som blunker til deg

I oppstarten av prosjektet ble det lagt vekt på å utvikle et tydelig designkonsept for bygget. Braathen var selv sterkt involvert i prosessen og inviterte tidlig inn Void Studio. Sammen med Grape skulle de finne det lille ekstra som gjør at bygget blunker til deg.

En del av konseptet baserer seg på gjennomgående innslag av integrerte LED-produkter, bevegelsessensorer og interaktive lysinstallasjoner som slingrer seg seg som en rød tråd gjennom byggets interiør. Basert på Braathen Eiendoms eget Flyt-konsept bindes disse elementene sammen av en glødende lys-puls som flyter rundt i bygget i takt med leietakernes bevegelser.

Lysinstallasjonen "flyt", laget av VOID, ble tildelt norske Visuelts gullpris for prosjektet.

Lysinstallasjon i byggets inngangsparti. Foto: Cathrine Holst

Belysning man opplever, men ikke ser”

Foto: Cathrine Holst

Foto: Einar Aslaksen

Next project: Pilestredet 27
Back up