Hieronymus Heyerdahls gate 1

Project details
Type Næring/kontor - Rehabilitering og ombygging
Location Oslo, Norge
Status Detaljprosjekt/Gjennomføring
Size 25 000 m²
Client Ferd Eiendom og Vedal AS
Collaborators Belysning: SML/Zensik

Ombyggingen og rehabiliteringen av Hieronymus Heyerdahls gate 1 består av å bedre og gi et mer aktiviserende formål på gateplan, nye fellesarealer for bygningens brukere i første etasje og kjeller, samt moderne og oppgraderte kontorarealer.

Foto: Quique Bayarri

Hieronymus Heyerdahls gate 1 er nabobygget til Rådhuset og henvender seg mot Rådhusplassen og fjorden. Bygget sto ferdig i 1936 og er idag oppført på Byantikvarens gule liste. Bygget har et stramt ytre som samtidig er rikt dekorert med art deco-elementer og relieff i teglstein.

Ombyggingen og rehabiliteringen av bygget omfatter tilbakeføringer som vil styrke områdets karakter og bygningens historiske verdi

Foto: Quique Bayarri

Bygningens materialkvaliteter viser seg også i de flotte inngangspartiene mot nord og sør. Med hver sin distinkte materialpallett skaper de en ærverdig adkomst for alle besøkende. Den særegne marmorpussen strekker seg videre opp gjennom hovedtrappene inn til kontoretasjenes innganger.

Image 1 of 2

Historiske bilder av rådhuset og Hieronymus Heyerdahls gate 1, 1952

Ombyggingen og rehabiliteringen av bygget omfatter tilbakeføringer som anses å støtte oppunder og bidra til en styrking av områdets karakter og bygningens historiske verdi, bl.a. at teglfasaden rehabiliteres og vinduer tilbakeføres til tilsvarende utseende som de eksisterende.

Første etasje bygges om for å gi et bedre og et mer aktiviserende formål på gateplan, samt bedre fellesarealer for bygningens brukere. Kontorarealene oppgraderes og moderniseres, og totalt sett bedres utnyttelsen av bygningen. Det gjøres endringer i kjeller og 1.etasje plan, for å bedre flyt av mennesker mellom bygningens ulike innganger, trapperom, heiser og fellesarealer. I underetasjen vil det i tillegg til nye tekniske rom etableres nytt garderobeanlegg, sykkelparkering og treningsrom.

De to eksisterende lysgårdene på plan 1 utvides for å fullføre lysgårdenes opprinnelige form og rendyrke volumet. Det etablere et nytt glassoverbygg over lysgård nord, med lik utforming som det som allerede finnes over atrium sør. På den måten vil man kunne benytte lysgården som fullverdig internkommunikasjon og binde funksjonene på plan 1 bedre sammen. Med ny møblering, belysning, beplantning og oppgradering av overflater vil dette løfte lysgårdene fra å være bakrom til et uformelt samlingspunkt og pauserom for bygget.

Next project: Institutt for Energiteknikk
Back up