Vilde Aspen

Partner, Master of Architecture
+47 900 10 907
vilde@grape.no

Vilde har mastergrad i arkitektur fra NTNU i Trondheim med delstudier i Lisboa ved UAL (Universidade Autonoma de Lisboa). Hun har bred erfaring fra både mulighetsstudier og skisseprosjekt, samt søknadsarbeid, detaljprosjektering og gjennomføring. Vilde er en del av den egeninitierte gruppen “UpGrape” hos Grape.