#9
Hvem skal vi stemme på?

Grape har gått gjennom alle partiprogrammene for neste kommunevalg, og denne gangen stiller vi spørsmålet: Hvem har den beste byutviklingspolitikken i Oslo?


Dato: 28.02.2023. Tid: 1t

Her er noen interessante standpunkter:
Oslo Arbeiderparti vil bruke alle kommunens verktøy for å sikre at det reguleres og bygges nok boliger.

Oslo Høyre vil få fart på boligbyggingen og gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet. Vi vil få til dette ved å oppnå kortere saksbehandlingstid, utnytte eksisterende bygningsmasse bedre, tillate flere høyhus i sentrale områder og åpne nye områder for utbygging.

Oslo SV har som mål at Oslos bolig- og byutviklingspolitikk skal gjøre Oslo til et rettferdig, miljøvennlig og trivelig sted å bo. Den skal bidra til godt bomiljø, bedre byliv, og nærhet til rekreasjonsområder og arbeidsplasser.

Oslo MDG sier Når vi ikke vil at byen skal ese utover, må vi akseptere at den strekker seg oppover.

Oslo Venstre vil frigjøre areal til boliger og lokalt næringsliv ved å effektivisere og flytte deler av virksomheten ved Alnabruterminalen. Slik kan vi sikre en mest mulig effektiv bruk av arealene våre.

Frokost:Lab #09 tar særlig for seg temaene boligutvikling, høyhusstrategien og kommuneplanens arealdel. Vi stiller med et panel bestående av leder og nestleder for Byutviklingsutvalget, samt byutviklingspolitikere fra de andre partiene.

Frokost:Lab er en arena for alle som er interessert i å diskutere fremtidens arkitektur og byutvikling.


Sign up for updates through our Newsletter here