Villa Ullvin

Project details
Type Bolig - Skisse, forprosjekt, gjennomføring, fredet
Location Oslo, Norge
Status Gjennomføring
Size 1550 m²
Client Fredensborg Bolig AS
Collaborators IARK og illustrasjoner: Paulsen & Nilsen, LARK: BarBakke, ARK illustrasjoner: Eve Images

Villa Ullvin ble oppført i 1919 og fungerte som en tomannsbolig for rådmannen og overlegen ved Ullevål sykehus. Villaen er fredet som en unik tjenestebolig av sin tid. Ved å tilbakeføre til boligformål bevares fredningen gjennom bruk.

Historien

Villa Ullvin i Sognsveien 9A ble tegnet av Victor Nordan og oppført i 1919. I mange år har villaen fungert som rusinstitusjon og kontor. I 2012 ble Villa Ullvin fredet.

Villaen er oppført i jugendstil med nyanser av nyklassisisme og nordisk nybarokk og ble konstruert med høy standard for sin tid. Denne egenarten tar vi med oss videre inn i tilbakeføring til boligformål. Med nøysom prosjektering deles villaen inn i 8 boliger uten at fredningen forringes. Den opprinnelige tosidige logistikken fra tiden som tomannsbolig blir også tilbakeført.

Image 1 of 2
The apartments have spacious rooms, with unique detailing in ceilings, floors, as well as beautiful common areas”
Caroline Stokkebokjær Hjelseth, Lead architect

Arbeid med et fredet bygg krever en tett dialog med Byantikvaren og Riksantikvaren. Dette har vi sikret gjennom oppmåling og søk i arkiver for å utarbeide grundig dokumentasjon og omfattende redegjørelser for hvert enkelt tiltak som krever dispensasjon fra kulturminneloven. På denne måten oppnås en langsiktig bevaring av villaen med bokvalitet som svarer til vår tid.

Villaen har en flott beliggenhet med grønne uteområder for beboerne, både private hager og felles. De opprinnelige balkongene rehabiliteres og sikres slik at de tilhørende leilighetene også har en egen balkong.

Image 1 of 3

Illustrasjoner: Eve Images

Villaen har en flott beliggenhet med grønne uteområder for beboerne, både private hager og felles.”

Prosjektet omfatter rehabilitering av de eksisterende kvalitetene, tilbakeføring til opprinnelig plan, etablering av nye leilighetsskiller og oppgradering av kjeller og loft til boligformål. Overflatene i villaen beholdes i størst mulig grad, samtidig som brannkravene ivaretas og lydegenskapene forbedres for å sikre langsiktig bokvalitet i et fredet bygg.

Next project: Sadelmakerbryggen
Back up