Fridtjof Nansens vei 12

Project details
Type Næring/kontor- Skisse, for- og detaljprosjekt
Location Oslo, Norge
Status Ferdigstilt
Size 19 000 m²
Client Fridtjof Eiendom AS/Vedal
Collaborators Studio Oslo Landskapsarkitekter AS, Norconsult AS, Multiconsult AS, Sweco AS, Brekke & Strand AS, UPB

Et nytt næringsbygg plassert i et kompakt kvartal omringet av verneverdige bygg. Byggets volum er formgitt med skift og tilbaketrekninger for å tilpasse seg til den omkringliggende urbane konteksten.

Foto: Ole Walter Jacobsen v/Vedal

Foto: Ole Walter Jacobsen v/Vedal

Prosjektet FNV12 startet med oppdagelsen av et uforløst potensial på en tomt omkranset av verneverdige bygg sentralt på Majorstuen i bydel Frogner i Oslo. Kommuneplanens arealdel fra 2015 åpnet for økt utnyttelse av eiendommen som Fridtjof Eiendom hadde kjøpt. Grape Architects tok initiativet og tegnet et skisseprosjekt som dannet grunnlaget for en ny regulering. Grape har bistått med utarbeidelse av detaljreguleringsplan samt for- og detaljprosjekt. I 2022 signerte reMarkable leiekontrakten, og Grape vant interiøroppdraget, hvor de har bistått med leietakertilpasning.

Foto: Kevin Fauske

Foto: Quique Bayarri v/Grape

Et nytt volum ble tilført og tilpasset det historiske kvartalet med et tydelig formspråk av linjer og geometri. Bygget ligger som en kile mellom de eksisterende bygningene og tilpasses med knekker, forskyvninger og inntrekninger. Et stramt volum og en fasade med et ordnet grid gir et rolig bakteppe til Colosseums kuppel. Prosjektet ble godt mottatt av Plan- og bygningsetaten, i tillegg til det politiske miljøet, og reguleringssaken ble enstemmig vedtatt i Q1 2020.

Image 1 of 3

Et viktig grep var å skape et nytt byrom. Vi transformerte en bakside med en nedkjøringsrampe, trafo og containere til en lommepark med uteservering. Gjennom bearbeiding av terrenget oppsto et nytt intimt byrom mellom Colosseum kino og nybygget. I belegningen er det gjenbrukt 200 år gammel patinert brostein fra et torg i Nederland, opprinnelig fra Østfold og Bohuslän. Fasaden mot byrommet er åpen med store glassflater i kombinasjon med felt i tre. Noen steder kan man sitte inntil fasaden der brystningen danner sittebenker, og andre steder spirer det i plantekasser. Inne finnes en utadvendt restaurant som, sammen med kinoens gjester, vil bidra til liv og aktivitet på plassen, mens den på dagtid fungerer som bedriftsrestaurant.

Et viktig premiss for utviklingen av bygget har vært fleksibilitet og robusthet. Bygget har et teknisk grid som gir mulighet for endringer i planløsning, og materialbruken er valgt for å stå seg over tid. Arbeidet med fasaden var viktig for byggets identitet. Den rødlige anodiserte aluminiumen gir en fin kontrast til Colosseum-kinoens kuppel, samtidig som det er et samspill i materialitet og geometri. Kobberfargen endres avhengig av hvordan lyset treffer, og med inntrekninger og skift i grid skapes en tydelig identitet for bygget.

Den rødlige kobberfargen endres ut ifra hvordan lyset treffer og med inntrekninger og et skift i grid skapes en tydelig identitet for bygget.”

Foto: Quique Bayarri v/Grape

Foto: Cathrine Holst v/Grape

Image 1 of 2

Plan 01

Foto: Quique Bayarri v/Grape

Materialbruken i bygget består av naturlige materialer som gir en rolig palett som vil stå seg over tid. Elementer fra eksteriøret er hentet inn for å binde det hele sammen, blant annet i de interne trappene. Sentralt i bygget ligger en gjennomgående kjerne kledd i mikroperforert finer, mens betong eksponeres i søyler og trapperom.

Les mer om de ulike interiørprosjektene i bygget her: Campus reMarkable

Next project: Campus reMarkable
Back up