Fridtjof Nansens vei 12

Project details
Type Næring/kontor- Skisse, for- og detaljprosjekt
Location Oslo, Norge
Status Detaljprosjekt, leietakertilpasning
Size 19 000 m²
Client Fridtjof Eiendom AS
Collaborators LARK: SOLA

Et nytt næringsbygg plassert i et kompakt kvartal omringet av verneverdige bygg. Byggets volum er formgitt med skift og tilbaketrekninger for å tilpasse seg til den omkringliggende urbane konteksten.

Image 1 of 4

Grape har bistått med utarbeidelse av detaljreguleringsplan og skisseprosjekt som grunnlag for planen. Bygget er under detaljprosjektering og oppføring. Grapes IARK team jobber nå med leietakertilpasning for Remarkable, som skal ha dette som sitt nye hovedkontor.

Prosjektet innebærer å rive eksisterende bygg og øke utnyttelsen med et nytt bygg, med et samlet bruksareal på ca. 19 000 m2.

Nytt volum trekkes inn for å tilpasse seg kvartalets linjer og geometri.”

Foto: Quique Bayarri

Nybygget skal primært inneholde kontorarealer, med mulighet for å tilrettelegge for forretning/ bevertningsarealer i etasjene som møter bygulvet. Tilpasning til omgivelsene og kulturminnefaglig kontekst har vært en viktig del av arbeidet.

Nytt volum trekkes inn for å tilpasse seg kvartalets linjer og geometri. Gjennom bearbeiding av terrenget, oppstår det et nytt intimt byrom mellom Colluseum kino og nybygget, som styrker gateløpet. Prosjektet ble godt mottatt av plan- og bygningsetaten, i tillegg til av politisk miljø og reguleringssaken ble enstemmig vedtatt Q1 2020.

Image 1 of 4
Next project: Villa Ullvin
Back up