Sadelmakerbryggen

Project details
Type Detaljregulering, næring
Location Oslo, Norge
Status Detaljregulering/illustrasjonsprosjekt
Size 10 500 m²
Client Hav Eiendom AS
Collaborators LARK: SOLA, Medvirkning: Byantropologene

Planforslaget for Sadelmakerbryggen innebærer en stor park og bebyggelse med aktive førsteetasjer, arbeidsplasser og med funksjoner og tilbud som gagner hele Oslos befolkning. 

Fra motorvei til møteplass - Bjørvika er endret fra et område dominert av infrastruktur for transport og håndtering av varer til å bli en ny bydel i Oslo. Vi har satt i gang arbeidet med å finne ut av hvordan en av de gjenstående brikkene i Bjørvika skal utformes for å bygge videre på suksessen og hvordan Bjørvika og Kvadraturen bindes sammen.

Hensikten er også bidra til å løfte området utover planområdets grenser. Dagens situasjon rundt planområdet er preget av lukkede fasader og lite aktivitet. Ved hjelp av en ny møteplass i form av en park og med nye tilbud i bygget vil prosjektet skape et yrende byliv som bidrar til å revitalisere denne delen av byen og som sammenlignet med dagens situasjon helt konkret gir noe tilbake til byen.

Foto fra “Gamle bilder fra Oslo”, ca 2000

Plasseringen av de nye bygningene er i tråd med intensjonen i Bjørvikaplanen, som en kamstruktur med henvendelse mot kaiarealet i øst.

Image 1 of 4

Historisk bilde; Tidligere sjøboder på eiendommen, 1908. Oslo museum. 

Gode steder er der folk føler eierskap og tilhørighet. Derfor vil vi involvere byens befolkning i utformingen av parken. Vi har tro på at byen best skapes sammen.”
Grape

Hav Eiendom har en bærekraftstrategi som legger FNs bærekraftmål til grunn og bygger på kommunale og statlige føringer. Bygningene skal BREEAM NOR sertifiseres til Excellent iht v 6.0. For å belyse bærekraft på en helhetlig måte, har Hav Eiendom i arbeidet med Grønlikaia sett til prinsippene bak Kate Raworths «Doughnut Economics» og en guide for bærekraftig planlegging av byer kalt «Creating City Portraits». Arbeidet har resultert i stort innsiktarbeid om sosial og økologisk bærekraftig byutvikling og en metodisk oppskrift som vil tas i bruk i arbeidet med Sadelmakerbryggen.


Valg som tas i utviklingen skal bygge på kunnskap om sosiokulturelle forhold og eksisterende stedsbilder. Dette gir oss grunnlag for å jobbe med løsninger som kan svare på behov både fra øst og vest, og finne ut hvordan Sadelmakerbryggen kan bli den puslespillbrikken som mangler for å gjøre bildet av Fjordbyen og Kvadraturen komplett.”
Byantropologene om sosial bærekraft
Next project: Pilestredet 27
Back up