Sadelmakerbryggen

Project details
Type Detaljregulering; kontor, forretning, bevertning, kultur
Location Oslo, Norge
Status Planforslag/illustrasjonsprosjekt levert
Size 10 500 m²
Client Hav Eiendom AS
Collaborators LARK: SOLA

På Sadelmakerbryggen skal den nye Groschparken etableres. I tillegg kommer to næringsbygg med 600 arbeidsplasser, aktive førsteetasjer og med kulturtilbud, servering og butikker som gagner hele Oslos befolkning. 

Illustrasjon: Grape/SOLA/Vivid Vision

Frem til 2010 lå planområdet under en flerfelts motorvei som gikk gjennom Oslos havnefront. Når Bjørvikaplanen ble vedtatt 2004 startet transformasjonen av det som varen lukket og avskåret havn blitt transformert til et åpent og tilgjengelig område, der fjord og folk igjen er forent og gatene og plassene myldrer av liv.

Foto fra “Gamle bilder fra Oslo”, ca 2000

Bjørvika er endret fra et område dominert av infrastruktur for transport og håndtering av varer til å bli en ny bydel i Oslo. Sadelmakerbryggen utgjør en av de gjenstående brikkene i Bjørvika som skal ta del i denne utviklingen. Sammen med Fiskebrygga og Havnelageret spiller planområdet en viktig rolle i områdeutviklingen av Bjørvika vest.

I dag er området benyttet som oppstillingsplasser for busser. På tross av sin sentrale og synlige beliggenhet ved fjorden, i overgangen med 1600-talls Christiania og det nye Bjørvika, framstår området som utilgjengelig og kan oppleves som utrygt, spesielt på kveldstid. Det er et ikke-sted, men med et stort potensial, både for å bli et godt sted i seg selv, men også for å løfte området rundt og koble Kvadraturen bedre sammen med nye Bjørvika.

Image 1 of 4

Historisk bilde; Langkaia med sjøboder på Sadelmakerbryggen, 1908. Oslo museum. 

Motivasjonen for plassering av bebyggelse er å følge Kvadraturens hovedretninger. Kvadraturens karakteristiske gatebredde fastholdes gjennom at langfasader plasseres mot Tollbugata og Rådhusgata. Videre plasseres bebyggelsen med kortfasadene mot sjøen likt den tidligere sjøbodstrukturen, og bebyggelsesstrukturen leses dermed sammen med Tollboden og Stenpakkhuset.


Illustrasjon: Grape/SOLA/Vivid Vision

Et godt byrom har flere ulike attraksjoner for ulike brukere. Basert på analyser, medvirkning og innspill gjennom prosessen foreslås et variert program for den nye Groschparken. I tillegg etableres en serie med byrom på hvert hjørne av Sadelmakerbryggen. Byrommene vil fungere som viktige forbindelser mellom byen og parken og invitere inn fra Kvadraturen og fra Bjørvika.

Illustrasjon: SOLA/Grape

Dette blir en grønn lunge midt i byen, og publikumstilbudene på gateplan sikrer godt byliv. Dette blir også en naturlig, trygg og vakker rute, som folk kan velge når de beveger seg rundt i byen både dag- og kveldstid.”
Grape

Illustrasjon: Grape/SOLA/Vivid Vision

Målet er at Sadelmakerbryggen skal bli en attraktiv og inkluderende møteplass for alle, tilføre byliv i denne del av Bjørvika og sammenlignet med dagens situasjon helt konkret gi noe til hele byens befolkning.”
Grape

Illustrasjon: Grape/SOLA/Vivid Vision

Planforslaget for Sadelmakerbryggen er utarbeidet av Grape Architects sammen med Studio Oslo landskapsarkitekter, på vegne av Hav Eiendom AS. Medvirkningsprosessen har blitt gjennomført av Byantropologene.

Next project: Villa Ullvin
Back up