Vibes gate 29

Project details
Type Bolig / fra skisse til gjennomføring, rehab+påbygg
Location Oslo, Norge
Status Ferdigstilt
Size 1920 m²
Client Fredensborg Norge
Collaborators IARK: Paulsen & Nilsen, Foto: Einar Aslaksen

Vibes gate 29 ble transformert fra en lukket bygård med små, lite praktiske leiligheter til en mer åpen bygård med større kapasitet i boligene og en luftig fasade av høy kvalitet. Helhetlig og åpent, bedre tilpasset Vibes gates identitet.

Foto: Einar Aslaksen

Det som tidligere fremsto som en misligholdt bygård fra 50’tallet, er sammen med byggherre Fredensborg Norge og Oslo Byggentreprenør transformert til en moderne bygård.

Transformasjonen tar utgangspunkt i eksisterende bæresystem og balkonger i betong samtidig som opprinnelig uttrykk og materialitet i 1 etasje mot gate og bakgård så vidt som mulig er bevart.

Før: ‘Tunge’ og tette brystninger. ‘Lukket’ fasade med dårlig kontakt mellom livet i gaten og inne i bygget.

Foto: Einar Aslaksen

Etter: ‘Åpen’ fasade. Gjenbruk av eksisterende bæresystem i forbindelse med karnapp + balkonger. Minimering av kuldebroer.

Foto: Einar Aslaksen

Med den nye fasaden åpner vi opp og inviterer bygningen til å ta del i byen. En bygning mer tilpasset Vibes gates identitet.”

Deler av balkonger og brystning er kuttet ned og fjernet i forbindelse med rivearbeider. Andre deler av eksisterende balkonger er innlemmet som del av innvendig oppvarmet bo-areal. Reduksjon i størrelse på balkonger kombinert med lavere brytning skaper bedre kontakt mellom boareal i bygget og livet i gaten. Et utvidet boareal i form av karnapp gjør det mulig å utvide boarealet for de minste boenheter i bygget.

Rehabilitert betongdekker over p-kjeller i bakgård tak på ny toppetasje omfatter blue-roof løsning kombinert med sedum-mose og beplantning. Løsningen høyner kvaliteten på uteoppholdsarealer og gjør det mulig å fordrøye overvann og takvann som tidligere ble ført direkte til kommunalt ledningsnett på egen tomt. Det minsker belastningen på kommunalt avløpsnett betydelig i perioder med mye nedbør.

Image 1 of 2
De nye grønne utearealene tilbyr beboerne et naturpust midt i byen”

Rehabilitert fasade kombinert med ny utforming av balkonger har gjort det mulig å eliminere en uhensiktsmessige og gammeldags løsninger med kuldebro-problematikk. Ny inntrukket toppetasje og utforming av rehabilitert fasade innordner seg på best mulig måte nabobygg mot Fagerborggate og nabobygg på motsatt side av Vibesgate i både materialer og formspråk.

Foto: Einar Aslaksen

Next project: Meraki studio
Back up