Stor-Oslo Eiendom

Project details
Type Interiørarkitektur, næring
Location Oslo, Norge
Status Ferdigstilt
Size 1000 m²
Client Stor-Oslo Eiendom
Collaborators Haugland Interiør

Stor-Oslo Eiendom jobber med byutvikling og byen var derfor en selvskreven inspirasjonskilde for utformingen av lokalene deres i Dronning Eufemias gate 16. Grape Architects har bistått med konsept, planløsning, spesialdesign og valg av kunst.

Etter at vi flyttet hit og har fått så fine kontorer, vil alle komme til oss. Det er mange eksterne som spør om å holde møtene her – det er gøy.”
Mathis Grimstad, CEO Stor-Oslo Eiendom

SOE ønsket seg et tydelig og lekent konsept med aktivitetsstyrte arbeidsplasser, og med dette i tankene jobbet vi med å dele lokalene inn i områder man gjerne finner i en storby. Konseptet ga rom for å lage mange ulike soner med ulike funksjoner, noe som videre underbygget prosjektbrief. Akkurat som i en storby, finner de ansatte områdene de trives best i, eller området som er best skikket til formålet. I Stor-Oslo’s by finner man både sosiale møteplasser “downtown”, og rolige arbeidsplasser i “boligstrøket”. Ulike møterom har ulike temaer og kan brukes på forskjellige måter takket være stor variasjon i innredningen. Du finner blant annet Chambre Separée, Biblioteket, Galleriet, Kjøkkenet, Vinterhagen, alle med ulik stemning, funksjonalitet og størrelse.

Image 1 of 3

Alle fellesarealer er rigget for at man skal kunne arbeide eller ha uformelle møter, og mer typiske arbeidsplasser har både prosjektbord for samhandling og hev/senkbord med god avskjerming for fokusarbeid. Byggherre hadde en spennende samling med kunst som de ønsket å vise frem i lokalene, i tillegg til at de inviterte kunstnerduoen Broslo til å bidra. Kunsten ble integrert som en viktig del av designet av ulike rom og arealer. Resultatet er et særegent kontorlokale for en eiendomsutvikler som er opptatt av at deres identitet som byutvikler skal komme til uttrykk gjennom hvordan de har utformet sine arbeidsplasser og møtesoner.

Stor kreativ frihet og tillit hos oppdragsgiver har ført til et prosjekt som har skapt stor begeistring hos både de som jobber der og blant deres kunder og nettverk. Prosjektet har fått bred omtale i en rekke tidsskrifter for modig, lekent og utradisjonelt design.

Next project: Avalon
Back up