St. Olavs gate 27

Project details
Type Bolig / Næring - Detaljregulering
Location Oslo, Norge
Status Planforslag
Size 5 500 m²
Client Ufizzi AS
Collaborators LARK: SLA

Fra bil til byliv! Prosjektet er en unik mulighet til å skape flere boliger og et nytt offentlig tilgjengelig byrom i sentrum, med grønne gangforbindelser, servering, forretning og nye møteplasser.

Image 1 of 2

Skråfoto: dagens situasjon

Planforslaget muliggjør et skifte fra "bil til byliv" der bilens dominans utgår til fordel for de gående og naturen.

Flere boliger i sentrum er et overordnet politisk mål for hovedstaden. Det svarer også ut føringer gitt i Handlingsprogram for økt byliv. En utvikling av nordre del av kvartalet til bolig- og næringsformål gir samtidig en unik mulighet til å skape et nytt offentlig tilgjengelig byrom i sentrum, med grønne gangforbindelser, åpne passasjer, servering, forretning og nye møteplasser. Planforslaget består i oppføring av et boligbygg på 8/9 etasjer med næring i kjeller og butikker og cafe på bakkeplan.

Med Tullinkvartalets suksess kan man se mulighetene med å gjenopplive Oslos bakgårder til nye møteplasser og knutepunkter”

Bruken av kvartalet er i dag på bilens premisser, med mange parkeringsplasser og store asfalterte flater. Planforslaget muliggjør et skifte fra «bil til byliv» der bilens dominans utgår til fordel for solrike møteplasser og grønne flater. I tillegg vil det etableres mer helhetlige løsninger for renovasjon, varelevering, kjøremønster og logistikk som gjør det tryggere og mer attraktivt å ferdes i kvartalet.

Historiske bilder

Kvartalet består i dag nærmest utelukkende av harde, tette flater. Dette skaper utfordringer ved store regnskyll. En utvikling av kvartalet muliggjør å etablere gode, helhetlige og bærekraftige løsninger for overvannshåndtering som er fraværende i dagens kontekst.

Next project: Revitalisering Kvadraturen
Back up