Frysjaveien 29

Project details
Type Bolig - Detaljregulering
Location Oslo, Norge
Status Planforslag
Size 13 000 m²
Client Stor-Oslo Eiendom AS
Collaborators LARK: Østengen & Bergo

Frysjaveien 29 skal transformeres fra et industriområde, til et levende og godt sted å bo og være. Det skal bygges boliger av høy kvalitet tett på naturen og Akerselva, med et lokalt og attraktivt næringstilbud langs Frysjaveien.

Frysjaveien 29 blir nabolaget hvor Akerselvas verdifulle natur kommer til sin rett. Byggene er møysommelig plassert etter omgivelsenes premisser. De gir rom og trekker seg unna hvor naturverdiene er sårbare mens høydene følger landskapets naturlige form. Glipper i bebyggelsen slipper lys inn i gårdsrommet samtidig som det gir utsyn til det grønne.

Tomten har en unik plassering på Frysja med nærhet både til den urbane aksen i Frysjaveien og mot det grønne og frodige langs Akerselva. Dagens næringsbygg er i liten grad åpnet mot Frysjaveien og utgjør en tett vegg uten åpne fasader. Tomten oppleves i stor grad privatisert og er en barriere for kommunikasjon ned mot elveskogen.

Bebyggelsen plasseres i et hav av grønt med frodige uteområder i flere nivåer.”
Fasade sør
Fasade sørøst
Fasade nord
Image 1 of 4

Hovedgrepet tar tak i tomtens beste kvaliteter og forener det urbane med grønne. Bebyggelsen legges delvis som en skjerm mot Frysjaveien, mens førsteetasjene fylles med utadvendt næring mot torget. Bebyggelsen “knekkes opp” og skaper små lommer med utvidete arealer for gående og en buffer i overgangen mellom det offentlige gaterom og det private innerom.

Bebyggelsen i øst legges opp som punkthus, noe som gir gode visuelle forbindelser mellom Frysjaveien og elveskogen. Bebyggelsen plasseres i et “hav” av grønt med frodige uteområder i flere nivåer.

Les mer om hvordan vi i Grape jobber med bærekraftig stedsutvikling i håndboken vi har utarbeidet på initiativ fra Norsk Eiendom i samarbeid med Grønn Byggallianse.

Next project: Drammen Helsepark
Back up