Drammen Helsepark

Project details
Type Arkitektur, masterplan, konsept, programmering
Location Drammen, Norge
Status Parallelloppdrag og skisseprosjekt
Size 80 000 m²
Client Drammen Helsepark AS
Collaborators LARK: SLA

Vår visjon er å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling.

Drammensregionen kan bli en ledestjerne ved å etablere en totalintegrert klynge mellom klinisk virksomhet, forskning, utdanning og næringsvirksomhet innenfor helse og omsorg. Nye Drammen sykehus står ferdig i 2025. Sykehuset representerer en vesentlig motor i utviklingen av helserelatert næring. Det er viktig for både byen og samfunnet for øvrig å utnytte muligheten til å skape varige verdier ut over sykehusets primære virksomhet.

Drammen Helsepark har som ambisjon å bli et økosystem for tverrfaglig samhandling.”

Ved å skape levende byrom i og rundt sykehusområdet, vil forskning, utdanning og vitenskap for å bedre liv og helse integreres. Etablering av Drammen Helsepark åpner opp for at sykehuset får supplerende tilbud i nærheten av sin virksomhet.

De fysiske omgivelsene skal legge til rette for at Drammen Helsepark skal være konkurransedyktig og synlig, og bidra til å økt samhandlingen mellom sykehuset og aktørene i Helseparken.

Drammen Helsepark har som ambisjon å bli et økosystem for tverrfaglig samhandling. Masterplanen skaper et rammeverk som tilrettelegger for dette. Den ivaretar både utvikling av Drammen Helsepark i seg selv innenfor dagens avgrensning, men ivaretar også synergier og koblinger til omkringliggende områder som også er under utvikling. Drammen Helsepark skal tilby et kreativt og stimulerende fellesskap, med visuell og fysisk kontakt mellom aktørene.

Visjonen for prosjektet er å tilby fremtidsrettede fasiliteter som kan bidra til samhandling både internt hos aktørene og eksternt mot øvrige aktører i helseklyngen.

Rehabilitering av maskinhallen, Bygg A, som har en opplevelsesverdi for togreisende og for oppfatningen av området sett fra et historisk og estetisk ståsted.

Next project: St. Olavs gate 27
Back up