Pilar

Project details
Type Rehabilitering, påbygg, tilbygg
Location Fredrik Selmers Vei 5, Oslo
Status Pågående forprosjekt
Size 18 370 m²
Client Skanska Næringseiendom
Collaborators Skanska Commercial Development Norway, Asplan Viak, Snøhetta

I Pilar går miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft hånd i hånd med kulturarv, estetikk, funksjonalitet og sirkulær økonomi.

Kontorbygget på Helsfyr utvikles med høye ambisjoner om å bli et innovativt forbildeprosjekt. Prosjektet skal tilrettelegge for næring med publikumsrettet virksomhet i 1. etasje, en publikumstilgjengelig og åpen terrasse på plan 5, og kontorer i øvrige etasjer. Funksjonene på bakkeplan og på takterrassen på plan 5 har en åpen og utadrettet karakter som bidrar til liv i området gjennom større deler av døgnet i alle sesonger. Næringsarealene, inkludert kontorene, skal også utformes for å bidra til økt aktivitet slik at Fredrik Selmers vei 5 blir et positivt og aktiviserende tilskudd til nærområdet.

Prinsippdiagram

Vi har som mål at prosjektet skal bli Power House Paris Proof og et Futurebuild forbilde prosjekt”

Fredrik Selmers vei 5 har ambisjoner om å bli state-of-the-art innen sirkulærøkonomi i byggebransjen. Bygningsdeler skal designes for å kunne demonteres og det skal brukes så lite og så enkle materialer som mulig. Massivtre og trekonstruksjoner benyttes i så stor utstrekning som mulig. Ambisjonen om å redusere ressursforbruk innebærer blant annet bevaring og ombruk av eksisterende murstensbygning og lokal ombruk av glass, stål og betong fra eksisterende bygning i påbygget og tilbygget.

Dagens bygg bevares og rehabiliteres. Den eksisterende situasjonen består av en lukket fassade uten noe utadrettet virksomhet, asfalt og parkering rundt hele bygget 

Next project: Timbre
Back up