Timbre

Project details
Type Bolig/næring - Regulering, skisse- og forprosjekt
Location Kvartal 15, Lillestrøm, Norge
Status Forprosjekt; rammesøknad sendt
Size 25 000 m²
Client Stor-Oslo Eiendom og Østbanernes Forbruksforening
Collaborators Landskapsarkitekt: Studio Oslo Landskapsarkitekter

Timbre, et nabolag som vil tilby bynære boliger av høy kvalitet samt attraktive næringslokaler, midt i hjertet av Lillestrøm.

Beliggenheten til Timbre er ideell, med kort avstand til sentrum og Lillestrøm togstasjon. Den sentrale plasseringen stiller høye krav til funksjoner, utforming, arkitektur og materialvalg for å harmonisere med både nåværende og fremtidig kontekst.

Grapes visjon for utvikling innebærer butikker og tjenester som skaper aktivitet langs gatene, og en variert boligbebyggelse omkring et stort felles gårdsrom, som vil være et sosialt samlingspunkt for beboerne. Prosjektet har klare miljøambisjoner og skal BREEAM-sertifiseres. Spacemaker er brukt aktivt i utforskning av aktuelle forslag og har vært et viktig verktøy for å finne hovedgrep.

Bevaringen av trehuset skaper en god overgang mellom bykjernen og småhusområdene”

En by er et sted for meningsutvekslinger og møter, og utformingen av Timbre vil legge til rette for gode møteplasser som oppmuntrer til både planlagte og tilfeldige møter. Hjørnet ved den bevaringsverdige bebyggelsen i Nittedalsgata 39 transformeres til et offentlig tilgjengelig nabolagstorg. Torget åpner seg mot sol og lavere bebyggelse mot vest, og her etableres også lekeplass.

Mot Teatergata er hovedkonstruksjon og kledning i tre, noe som styrker forbindelsen til den klassiske trehusbebyggelsen. Teatergata blir et gatetun.

En viktig del av utformingen er å skape en godt detaljert førsteetasje som ikke bare er visuelt tiltalende, men også bidrar til å skape en mer menneskelig skala for bebyggelsen. Dette skaper en hyggelig atmosfære der bygulvet og bygningene møtes. Åpne fasader med bruk av treverk mot gatene og utstrakt bruk av glass rundt hele kvartalet vil fremme god forbindelse og kontakt mellom bygulvet og funksjonene inne i bygget.

Les mer om hvordan vi i Grape jobber med bærekraftig stedsutvikling i håndboken vi har utarbeidet på initiativ fra Norsk Eiendom i samarbeid med Grønn Byggallianse.

Next project: Ullernkollen
Back up