Filipstad Brygge 1

Project details
Type Rehabilitering, tilbygg, byutvikling, interiør
Location Oslo, Norge
Status Paralleloppdrag, skisse- og detaljprosjekt
Size 21 800 m²
Client Storebrand Asset Management AS
Collaborators Rambøll, LARK: SOLA, Seltor

Filipstad Brygge står foran en omfattende rehabilitering som ikke kun kommer til å prege bygget selv, men også løfte hele området rundt.

Skråfoto av planlagt situasjon

Filipstad Brygge ligger svært sentralt til, i møtet mellom det historiske boligområdet i Vika, Aker Brygge, Tjuvholmen og den store byutviklingen som vil komme på Filipstad. Eiendommen ble oppført som et enbrukerbygg på slutten av 90-tallet med 100% cellekontor, oppgaven er nå å transformere eiendommen til et utadrettet, fleksibelt og arealeffektivt flerbrukerbygg. Uteområdene er en viktig del av rehabiliteringen, disse skal oppgraderes og det skal tilføres en ny identitet i tråd med grepene som gjøres inne i bygget. Prosjektet omfatter innvendig ombygging, interiør, tilbygg, påbygg og fasadeendringer av eksisterende kontorbygg på totalt ca. 21800m2 BTA.

Gjennom rehabiliteringsprosjektet mer en dobler vi antall arbeidsplasser
Image 1 of 3

01. Eksisterende situasjon: lukket

Image 1 of 2

Storstue 1 etg. Foto: Dmitry Tkachenko

Foto: Dmitry Tkachenko

Det er en målsetting å knytte seg til og styrke «byveven» og omkringliggende byrom med økt utadrettet virksomhet i byggets 1. etasje. Her blir det forretning, servicetilbud og bevertning, både til glede for leietakerne og byen rundt.

Det er særlig to viktige grep som gjøres for å transformere eiendommen, det ene er å bygge igjen dagens atrie for å få større etasjeplan. Dette gir mulighet for ny logistikk og større fleksibilitet i etasjene som i større grad er tilrettelagt for fremtidens arbeidsplasser.

Det andre viktige grepet som gjøres er at vi separerer to av byggene som opprinnelig var knyttet sammen i første etasje, dette danner forlengelsen av Ruseløkkveien og styrker aksen mellom Filipstad og Nasjonaltheateret.

Prosjektet har høye miljøambisjoner. Det er stor grad av ombruk og det utvikles innovative gjenbruksprodukter på stedet. Bygget skal sertifiseres til minimum BREEAM In-Use breeam excellent, og det er et mål at eiendommen gjennom rehabiliteringsprosjektet skal redusere energiforbruket med minst 60 % og tilfredsstille krav til Energimerke A.

Foto: Dmitry Tkachenko

Foto: Dmitry Tkachenko

Next project: Hieronymus Heyerdahls gate 1
Back up