Ambassaden

Project details
Type Parallelloppdrag
Location Oslo, Norge
Status Not awarded
Size N/A
Client Fredensborg AS
Collaborators Radius Design, LARK: SOLA, DIFK Dipl.-Ing. Florian Kosche AS, Fokus Rådgivning (Ribr), Norconsult (Riv)

AMBASSADEN - en ny destinasjon i Oslo. Vår inspirasjon for prosjektet er både skjønnheten i bygget og den unike plasseringen det har i Oslo.

Fugleperspektiver viser ambassadens unike plassering i Oslo

Bygget ligger med hovedfasaden vendt mot Drammensveien og Slottet, med naboer som nobelinstituttet, nasjonalbiblioteket, utenriksdepartementet og litteraturhuset. Alle bygg som er inviterende overfor Oslos befolkning.

Vi ønsker å avmystifisere bygget og åpne det opp for publikum for å synliggjøre byggets mange kvaliteter.”

Vi ønsker å avmystifisere bygget og åpne det opp for publikum for å synliggjøre byggets mange kvaliteter. Prosjektgruppens intensjon med prosjektet er å rehabilitere og bygge opp om byggets opprinnelige intensjon og gi befolkningen tilgang til de kvaliteter som bygget opprinnelig tilbød.

Den nåværende «festningen» ønskes avvæpnet og gi folk tilgang til en revitalisert arkitektonisk og historisk perle.

Next project: Campus reMarkable
Back up