Kjeller

Project details
Type Byutvikling / Innovasjonsdistrikt
Location Kjeller, Lillestrøm
Status Visjonsfilm produsert
Size ca. 2000 daa
Client Kjeller Områdeforum
Collaborators A-lab, Dark

Visjonen for Kjeller er en mangfoldig og livskraftig bydel tett på det grønne elvelandskapet. Flere, tryggere og mer effektive forbindelser mellom Kjeller og sentrum åpner helt nye muligheter for livskvalitet, jobb- og utdanningsmuligheter og ikke minst bærekraft. Bydelen blir unik ved at næring, boliger, studenter, kultur, idrett og natur veves sammen med Kjellers unike forskningsbedrifter og kunnskapsmiljø.

Grunneiere og sentrale kunnskapsaktører fra forskningsmiljøet på Kjeller har kommet sammen og etablert Kjeller Områdeforum, for å fremme helhetstenkning rundt hva hele området kan og bør være. IFE er en del av områdeforumet, og sammen med Forsvarsbygg, Aspelin Ramm og Samfunnsbygg har IFE jobbet med en mulighetsstudie for utvikling av bydel Kjeller. Visjonen om å etablere et innovasjonsdistrikt på Romerike er tuftet på et bredt samarbeid, og fysisk nærhet mellom universiteter, forskningsinstitusjoner, gründermiljøer og eksisterende kunnskapsbedrifter.

Lillestrøm har flotte kvaliteter med levende sentrum, kulturtilbud, restauranter, butikker og møteplasser. Her kan man leve et godt liv med kort vei til alt. Kunnskapsbyen er tett på verden og med en slik plassering blir byen attraktiv for mange.

Like i utkanten av sentrum ligger bydel Kjeller som kan bli en viktig brikke når det skal bygges et grønt og framtidsrettet Lillestrøm! På Kjeller ligger nemlig Norges kanskje fremste kunnskapsmiljø og her skjer det ting som sikrer en bærekraftig framtid for hele Norge og verden.

I dag har Kjeller mange av landets fremste miljøer for utvikling av morgendagens teknologi. Her utdannes nye generasjoner vegg-i-vegg med de pionerer og forskere som redder verden; her utvikles og produseres det kreftmedisin, og her bygges utstyr som forskere kan utvikle fremtidens løsninger innen solcelle og batteriteknologi, det utvikles nye roboter, romteknologi og mye mer. Kunnskap og produkter herfra eksporteres til hele verden.

Fremtiden skapes på Kjeller! Lillestrøms grønne og innovative bydel”

Men et innovasjonsdistrikt er mer enn arbeidsplasser. Et attraktivt innovasjonsdistrikt er også et sted hvor folk kan bo og leve. Utviklingen av området mellom Kjeller nord og Lillestrøm sentrum er en svært viktig brikke for å få til denne veksten. I visjonen knyttes Kjeller tettere til Lillestrøm og videreutvikles til en bydel med småbyens kvaliteter og nærhet. Her skal det bli godt å bo, studere og jobbe – og godt å være. Her blir det muligheter for alle!

Next project: Haslevollen
Back up