Circularity


Principles Research Collaboration
Tags

Ombruk av materialer

Ved ombygging av Filipstad Brygge 1 sanker vi materialer på byggeplass for ombruk i prosjektet. Gamle granittfliser gjenbrukes som tilslag i terrasso i fellesarealer på bakkeplan, mens gamle skiferheller skal få nytt liv utendørs. Prøver levert av Ellingard naturstein, med tilslag av granittfliser, glass, tegl og porselen fra servanter, alt fra eksisterende bygg.

Vi jobber også med å finne ombrukstegl til møbler og gulv.

Les om transformasjonsprosjektet Filipstad brygge

Les mer om vårt arbeid i forskningsprosjektet sirkTRE

Back up