SirkTRE


Collaboration Vision Research
Tags

Grape Architects deltar med et forskningsprosjekt i prosjektet sirkTRE som er finansiert av Grønn Plattform. SirkTre har som mål å etablere den helsirkulære verdikjeden for tre, og består av partnere fra næringsliv og forskningsmiljø.  

Få innsyn i vårt arbeid med SirkTre Rehab:
Utvikling av et helsirkulært veggsysten i returtre

Formålet med den arbeidspakke vi er en del av er å utvikle markedet for sirkulær bruk av tre med konkrete byggekonsepter og -prosjekter. Målet er å ombruke 50000 m3 trevirke innen 2024, som tilsvarer 25 000 tonn årlig redusert treavfall. SirkTRE skal sørge for at avfallstre blir returtre, inngår som råstoff i treindustrien samt forlenge levetiden til trevirke.

Grape architects jobber med å utvikle en helsirkulær vegg, fortrinnsvis for rehabilitering av næringsbygg. Veggen skal kunne demonteres, flyttes internt i samme bygg og også kunne ombrukes i andre sammenheng. Den skal oppfylle strenge lydkrav, ha tydelig arkitektonisk uttrykk og være oppbygget av størst mulig returtreandel. Viktige temaer er gode akustikkegenskaper, fleksibilitet, modularitet, vedlikehold og sirkularitet.

Les mer på www.sirktre.no

Fra samling i delprosjekt 3

Fra samling i delprosjekt 3

Back up