Håkon Hilland

Partner, Master of Architecture
+47 975 70 098
hakon@grape.no

Håkon har bred erfaring med gjennomføring av større komplekse utbyggingsprosjekter i urbane omgivelser. Kompetansen omfatter idèutvikling, søknadsprosess mot offentlige myndigheter, prosjektutvikling, design, detaljering og prosjektadministrasjon. 

Fokus på design, helhet, kvalitet og arbeid mellom ulike disipliner. Ansvar for kontorets kvalitetssystem og rutiner for tegningskontroll.