Ingrid Marie Martinsen

Master of Architecture
+47 936 50 787
ingrid@grape.no

Ingrid har mastergrad i arkitektur fra NTNU i Trondheim med delstudier fra Architectural Association (AA) School of Architecture i London. Ingrid har de siste årene jobbet særskilt med større rehabiliteringsprosjekter i Grape Architects, og har hatt prosjektlederansvar på rehabiliteringsprosjekter i antikvarisk sammenheng.