Oslo Habitat


Vision Self-initiated Discussion
Tags

Visjonen: Ny modell for en mer inkluderende boligutvikling!

Vi er opptatt av boligproblematikken i Oslo overordnet, og ser nå på hvordan de som sliter med å komme inn på det ordinære boligmarkedet kan gis muligheten til å eie sin egen leilighet. Derfor jobber vi i Oslo Habitat med å undersøke modeller som kan bidra positivt til å løse utfordringene i den tredje boligsektor. 

OSLO-HABITAT er et tredje alternativ som fanger opp segmentet mellom markedsboliger og kommunale sosialboliger.

Den eksisterende sosialmodellen gir kun mulighet for å leie fra kommunen, men ikke for å kjøpe og eie selv. Ved å få mulighet til å eie ditt eget hjem økes følelsen av eierskap, nabolagstilhørighet og trygghet. Beboerne tar bedre vare på egen bolig og tilhørende fellesområder og gir en mer permanent og stabil beboermasse i et område, som også kan hjelpe til å integrere mange i nabolaget.

Det finnes i dag en “gap” mellom de mest vanskeligste i samfunnet og de som har råd til den tradisjonelle norske boligdrømmen. Det er derfor behov for å utvikle en ny modell som åpner for muligheten til å kjøpe under markedspris, slik at flere får mulighet til å eie.

Vi Grape jobber aktivt i alle boligprosjektene våre med å utforske nye og varierte boformer, for eksempel i prosjektet Timbre.

Back up