Bofellesskap


Collaboration Vision
Tags

Vi jobber med modeller for en mer inkluderende boligutvikling og helt konkret har vi skissert et bredt spekter av delefunksjoner i et av våre boligprosjekter. 

Sosiale boformer: “..boliger som har rom for en større grad av deling og nabofelleskap enn i vanlige boliger.”

Bofelleskap: “..flere selvstendige boliger med noen felles rom i nær tilknytning.”

Kollektiv: “..deling av hovedfunksjoner innenfor en boenhet.”

→ Utdrag fra PBEs Temahefte for prosjekt nye boligkvaliteter. Sosiale boformer Jan. 2021.

I prosjektet Timbre i Lillestrøm er det flere punkter i kvartalet som er planlagt dedikert til fellesarealer, et nabolagshus og et bofellesskap:

Her vil man kunne ha direkte adkomst til leiligheter via et fellesareal. Fellesstuen bidrar til å styrke samhold, fellesskap, tilhørighet og sosial bærekraft. Fellesarealet fungerer som et større rom med ekstra kvaliteter som store lysåpninger og romhøyde. (”gaining by sharing”). Her kan man arrangere sammenkomster som man ikke har plass til i sin egen stue eller spontant møtes.

Det er dobbel romhøyde og lagt inn en mesaninetasje med plass for lesekrok, strikking eller andre rolige aktiviteter.

Back up