Den perfekte byen


Principles Vision
Tags

Fem prinsipper for en bedre by: Grapes metode for byutvikling

I Grape har vi definert fem faktorer for god byutvikling. Eller fem ingredienser som er viktige for at mennesker skal trives i byen, om du vil. Ved å finne det optimale blandingsforholdet mellom disse, tenker vi at man vil oppnå den perfekte byen. Det er en visjon vi strekker oss etter, og i hvert prosjekt definerer vi hvilken ingrediens det er ekstra viktig å fokusere på.

  1. 1 Identitet: Hva slags sted er dette, og hva kan det bli? Vi kartlegger ulike kvaliteter ved prosjektet for å definere en tydelig karakter og identitet. Alle steder har sin historie eller et særpreg som bør tas med videre inn i fremtiden og som bidrar til å skape en tydelig stedsidentitet.
  2. 2 Mobilitet: Hvordan skal man komme seg til og fra stedet? Fremtidens mobilitetsløsninger vil basere seg mer på kollektivtransport og deling. Veien dit er fortsatt ganske full av privatbiler, som det også må tilrettelegges for. Riktignok i en passende skala og omfang. Gode og riktige mobilitetsløsninger skaper en god flyt og sammenheng i byen, og tar hensyn til lokale forhold på det enkelte sted.
  3. 3 Støy og barrierer: En sentral del av konseptutviklingen er å legge til rette for bygg og byrom som minimerer støy, samtidig som man ivaretar gode by- og bokvaliteter. Det er viktig å kunne koble seg på eksisterende byliv, og at man legger til rette for gode forbindelser med boligområder, naturområder og planlagte prosjekter som vil komme. Derfor undersøker vi hvordan prosjektet kan hektes på de eksisterende omgivelsene på best mulig måte.
  4. 4 Byens gulv: Vi vil fokusere på å utnytte potensialet som ligger i offentlige arealer, og skape en fordeling av byrom med variasjon og fleksibilitet som inspirerer til bruk og utfoldelse. Bygninger med flere nivåer er viktig for å få til dette, fra bakke- og takplan til horisontal- og vertikalplan. Planlagte funksjoner bør spille sammen med nabolagene rundt og bli viktige møtesteder.
  5. 5 Urbant og grønt: Klimaet og været blir villere og våtere. I dag må byen håndtere større vannmengder enn den er dimensjonert for. Her spiller flerfunksjonelle blågrønne løsninger og utearealer en viktig rolle. Uterommene våre er store buffere som må tåle det økte trykket, og er viktige for å minimere skade når ekstremværet herjer. I tillegg til den rent tekniske funksjonen, spiller blågrønne løsninger (vann og vegetasjon) en viktig rolle i utformingen av hyggelige steder som inviterer til lek, samvær, møter og opphold. Her bør det legges til rette for både avtalte og tilfeldige møter, arrangementer, sosiale steder som kafeer, restauranter, kultur, og idrett. Vi vil definere egnet plassering av ulike formål samt plassering og programmering av uterom, og utforske muligheter for sambruk av fasiliteter og teknisk infrastruktur.
Back up