God dialog


Collaboration Vision
Tags

I alle våre prosjekter sørger vi for en åpen og kunnskapsbasert prosess.

Ingen prosjekter er like, og vi har som mål at alle skal bli like vellykkede. Nøkkelen ligger i å sette de rette personene på oppgavene som skal løses, og ha god dialog med alle som er involvert. Basert på oppgaven som skal løses, skreddersyr vi et team som sikrer bred kompetanse og faglig ekspertise i prosjektutviklingen.

I tillegg til kompetansen vi sitter på internt, har vi et velfungerende nettverk med fruktbare relasjoner fra ulike typer samarbeidsprosjekter vi har gjort tidligere.

Det er også viktig å ha en god dialog med kommunen og andre interessenter, både i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. Å få på plass et rammeverk alle er enige om, inkludert ambisjoner om fortetting og stedsutvikling, noe som vil være en essensiell del av det strategiske arbeidet i startfasen.

Medvirkning og brukerprosess er en integrert del av alle faser i prosjektet. Her har vi fokus på brukertilpasninger og bærekraftig design. Dette innebærer programanalyse og arealoptimalisering. Resultatet er tydelige og identitets- skapende designkonsepter.

Back up