Martin Rasch Ersdal

Partner, Master of Urban Planning
+47 402 23 384
martin@grape.no

Martin har omfattende kompetanse på planprosesser og formelle planer etter Plan- og bygningsloven. En aktiv faglig formidler og har over flere år bidratt i undervisning i kurs innen byplanlegging ved NMBU. Erfaring med hele spekteret av planoppgaver fra områdeplaner, detaljreguleringer, steds- og sentrumsutviklingsprosjekter og medvirkning. Bred erfaring med planprosessser i Oslo.