Marthe Ringerud Nyhus

Master of Urban Planning
+47 986 07 644
marthe@grape.no

Marthe har solid erfaring innen prosjektledelse og koordinering av planprosesser. Hennes styrke er god dialog og en særlig evne til i å få alle enkeltbrikkene sortert i en god helhet. Marthe har ti års erfaring med byplanlegging, med alt fra bolig, næring, FoU og store infrastrukturoppgaver i Oslo og omegn.

Marthe har master i by- og regionplanlegging (NMBU), og Bachelor i produktdesign (OsloMet).