Guiomar B Oliveira

Master of Architecture
+47 984 52 775
guiomar@grape.no

Guiomar kommer fra Portugal og har sin utdannelsesbakgrunn fra Lisboa. Hun har solid erfaring med både detaljprosjektering og gjennomføringsfasen. Hun er interessert i hvordan prosjekter kan utvikles med hensyn til fremdrift og økonomi - og hvordan man fastholder intensjoner og verdier som legges inn i konseptfasen.