Atir Khan

Partner, Master of Architecture
+47 984 72 198
atir@grape.no

Atir har bred erfaring innen arkitektur og urbanisme, med særlig kompetanse innen konseptutvikling, mulighetsstudier og byutviklingsprosjekter. Gjennom lang erfaring med Architectural Due Dilligence-prosesser, har Atir god kjennskap til tidligfasevurderinger med fokus på overordnede planer, vern, transformasjon og bærekraft, i form av volumstudier og konseptutvikling.

Atir har en mastergrad i arkitektur fra NTNU i Trondheim, med delstudier i Amsterdam ved Academy of Architecture.