Kommuneplan

En aktiv del av vår prosjekttilnærming og tverrfaglig samarbeid med BA-HR Advokater.

 

Ett av våre bidrag var vårt arbeidsverktøy/sjekkliste for plankrav i forhold til kommuneplanen. Dette er en viktig del av vurderingen for om våre prosjekter kan gå rett på byggesak, og hvordan vi ivaretar kommuneplanens føringer i prosjekteringen.

For spørsmål og utveksling av erfaringer med vår tolkning av planen, juridiske nøtter, byutvikling og arkitektur m.m - kontakt oss

 

Link til  Oslo Plan- og Bygningsetaten: reguleringskart

 

 

BYPLAN.png
 

Architectural due dilligence

En pre-architectural due diligence er tenkt som en supplering av juridiske DD'er. Den tilpasses hver konkrete sak, og inneholder en samling av rammebetingelser, samt vurderinger av disse av en arkitektfaglig og skjønnsmessig art. Dette gjøres på et tidlig stadium i et eiendomsutviklingsprosjekt, som del av å vurdere eiendommens potensiale. DD'en vil som regel være av en overordnet karakter og kan danne rammen for videre mulighetsstudier, myndighetsavklaringer, prosjektering og regulering.

 


 

Kontakt:

Marthe Ringerud Nyhus

marthe@grape.no