Tool for sustainability


Research Principles
Tags

Vi har utarbeidet et vertøy for arbeid med bærekraft i våre prosjekter!

Formålet med verktøyet er at spørsmålene, sammen med referanseprosjektene, kan inspirere og bidra til å løfte frem relevante bærekraftige konsepter som kan drive prosjektet i en miljøvinnende retning.

  1. 1 Ambisjoner
  2. 2 Ombruk
  3. 3 Materialvalg
  4. 4 Dokumentasjon
  5. 5 Demontering
  6. 6 Bygningsfysikk
  7. 7 Den sosiale byen
Back up