Sykkel


Self-initiated
Tags

I de aller fleste prosjektene vi jobber med, er sykkel et satsningsområde for god mobilitet.

Andelen som sykler, i det som statistisk sett heter «daglige reiser», var i perioden 2009 til 2022 på mellom fem og syv prosent. Vi har tatt initiativ til flere tiltak, for å gjøre det mer attraktivt for våre ansatte å sykle.

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2018 har sett på sykling over hele landet. Arbeidsreiser på sykkel har økt i byområdene siden 2013/14. I Trondheim og Stavanger var arbeidsreiser på sykkel hele 19 prosent, mens den i Oslo var 11 prosent. Dette samsvarer godt med sykkeltellingene som Statens vegvesen har gjennomført langs veinettet, og undersøkelser gjort av Oslo kommune.

Av alle reiser ligger den nasjonale sykkelandelen nå på fem prosent, som er en liten økning, fra 4,5 prosent, i 2013/14. Tallene fra de større byområdene viser at Oslo har økt sykkelandelen fra fem til syv prosent i samme periode. 

Sykkelvedlikehold for alle ansatte

Hver vår og høst får alle ansatte tilbud om service, samt skift til sommer- eller vinterdekk, på sykkel sin. Grape bekoster også nye dekk ved behov. Dette er et svært populært tilbud blant de ansatte. De siste årene har vi kjøpt tjenester av Ivars Sykkelsjappe, som vi synes har en særlig god bærekraftsstrategi, samt at de kommer til oss og lager liv. Sykkelverkstedet står utenfor kontoret vårt et par dager, og en positiv effekt av at vi har mange sykler, er at dette skaper stor aktivitet på Johan Svendsens plass, og setter et godt fokus på sykkel for alle som går forbi.

Sykkelparkering

Foran vårt kontor har vi gjort det enkelt å parkere for alle som sykler til Vika. Sykkelstativene er plassert mellom vår inngang og inngangen til Vika kino. I kontortid brukes stativene i hovedsak av oss, og Grapes besøkende, mens de i helger, ferier og på kveldstid tas i bruk av besøkende til Vika kino, Oslo konserthus og Røverstaden.

Sykkelbefaring

I forbindelse med forskjellige befaringer i Oslo, benytter vi sykkel. Både sammen med oppdragsgivere som sykler, eller om vi har behov for å se prosjekter på egenhånd.

Sosialt på sykkel

Flere av våre egne sosiale arrangementer har skjedd på sykkel. Et godt eksempel er da vi koblet faglig byutvikling sammen med å bli bedre kjent i byen, og med hverandre: Sommerfesten juni 2022 la vi opp til lagsykling. Vi syklet under Akershus festning, til Losæter, så Svartdalsparken og valgte forskjellige traséer før vi endte opp på Karl Johans gate og til slutt i Vika. I tillegg så vi på flere av våre egne prosjektene langs ruta.

Åpne sykkelarrangementer

Vi arrangerer flere sykkelturer hvor vi lager et faglig program. Et eksempel er en sykkeltur hvor vi ser på byplangrepet Havnepromenaden. Her inviterer vi forskjellige innledere, som er med på befaringen og forteller om steder som nylig har blitt forbedret. Vi har da med en teknisk oppsett med høyttaler, mikrofon, servering og forklarende plansjer.

Deling av kunnskap

Uformelt dele vi det vi kan rundt sykling, design av sykkelløsninger, og at det er mulig å sykle hele året i Oslo. Vi har også en særlig god ressurs med at mange ansatte er helårssyklister, samt at alle ansatte har sykkel, og vi bruker vår kunnskap innen utfordringer og muligheter som syklist, til å skape bedre prosjekter for fremtiden.

Back up