Sykehuset og byen


Discussion Vision
Tags

Det er på tide at helseforetak og andre statlige aktører tar en mer aktiv rolle i byutviklingen. Vi har sammen med Gro Sandkjær Hanssen skrevet et innlegg i Dagsavisen. 

Sykehusene må bli medspillere i klima- og helsevennlig byutvikling – ikke motspillere. De må i langt større grad enn i dag tenke over hvordan deres rolle som tjenesteleverandør, arbeidsplass og eiendomsforvalter påvirker byenes strategiske arbeid for klimautslippsreduksjon, folkehelse, byliv, vekstkraft og innovasjon. Kan fremtidens sykehus ha åpne spisesteder eller gallerier for billedkunst som kommer både pasienter, pårørende og nærmiljøet til gode?

Les artikkelen her: Sykehuset og byen

Back up