Oslo-stolen


Self-initiated Collaboration
Tags

Oslo våkner opp etter pandemien og det etterlyses initiativer som restarter bylivet. OsloStolen vil kunne brukes i parker, bygater og på plasser i Oslo og bidra til økt byliv, økt trygghet og inkludering.

I tillegg er vår verden preget av klimaendringene og konsekvensene av dem, noe som krever umiddelbar handling. OsloStolen representerer innovasjon både med hensyn til materialbruk, samarbeid og sosial bærekraft og skal bidra med løsninger på utfordringer rundt ansvarlig forbruk og produksjon.

Hvordan kan eksisterende produkter brukes slik at de får en større verdi enn de hadde fra før? Hvordan kan overskuddsmaterialer brukes? Hvordan kan produksjonsmåten gjøres i tråd med sirkulære prinsipper og skape arbeid som forebygger utenforskap? Dette er utfordringer som utvikling, produksjon og drift av OsloStolen vil bidra til å løse.

Tett samarbeide med Sisters in Business

Back up