Næring for klima


Principles
Tags

Næring for klima er et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og virksomheter i Osloregionen. Grape har signert kontrakt med Næring for klima, og vi bidrar inn i satsingen.

Onsdag 18. mai 2022 forpliktet Grape Architects til et mer omfattende arbeid sammen med Oslo kommune. Vi var i Oslo rådhus og møtte ledelsen for Oslo kommunes storsatsing; Næring for klima.

Nettverket er godt fundamentert hos alle bystyrepartier og ble startet opp av det blå-blå Byrådet i 2010, og Stian Berger Røsland er nettverkets initiativtaker. I dag er det Klimaetaten som holder i nettverket, og Oslo er koblet på FNs bærekraftsmål. Vi deltar på alle møter i nettverket, og har også samarbeid med aktører vi har møtt gjennom samlingene. Vi bidra med klima-arbeid med egen virksomhet, og bidrar også inn i prosjektene vi er en del av.

Byene er en del av løsningen, og Oslo har forpliktet seg til samarbeid gjennom nettverk og internasjonale organisasjoner som C40cities, Local Governments for Sustainability, Eurocities, The Covenant of Mayors, Aalborg Commitments, CatchMR og så har Oslo samarbeid med Gøteborg i Sverige, Vilnius i Litauen, Warsjawa i Polen, St. Petersburg i Russland og Shanghai i China.  Det er 65 arkitektkontorer i vårt nærområde (ved og innenfor Ring 1), og vi heier på Asplan Viak, Lala Tøyen, Multiconsult, NSW, Rodeo og WSP som allerede bidrar i nettverket. Vi håper flere arkitekter og landskapsarkitekter vil bidra, og vi oppfordrer alle archifriends til å bli med!

Vi bidrar ekstra inn i Næring for klima, og bruker mye ressurser på satsingen ved at vi ikke bare er medlem, men som partner.

Foto: Dinamo for Klimaetaten

Nettverksamlingene i Næring for klima skjer på inspirerende steder i Oslo. Her fra Byrådssalen i Oslo rådhus, med god utsikt til flere klimatiltak som har blitt til de senere årene - solcelleparken på rådhusets tak inkludert.

Byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Sirin Hellvin Stav holder inspirerende innledning for Næring for klima desember 2022.

Back up