Juret take-over


Self-initiated
Tags

I prosjektet Juret take-over har vi slått sammen flere kompetanseområder. Vi i Grape fokuserer på byliv, heier på andre aktører, og setter i gang et prosjekt som vi gir videre til andre som vil bidra. Her står alle bærekraftsmålene i kø.

Ruseløkkveien ligger i Oslo. Den starter i sentrum, i det sydøstlige hjørnet av Slottsparken, og kan betraktes som en forlengelse av Frederiks gate. Veien ender i Munkedamsveien, hvor Aker Brygge går over i Filipstad, og fortsetter der som Filipstad Brygge. Ruseløkkveien danner grensen mellom strøkene Vika i sørøst og Ruseløkka i nordvest.

De siste årene har det vært fokus på hvordan sentrum, og sentrumsområdene, kan bli bedre med finere møteplasser. En helt sentral milepæl for Oslo var oppgraderingen av Ruseløkkveien, ved kontorene våre. Da byråd for miljø- og samferdsel i Oslo kommune, Guri Melby, bestilte et handlingsprogram for økt byliv, i juni 2014, gikk Bylivsundersøkelsen (2012-2014) fra politikk og utførelse.

Handlingsprogrammet ga i tillegg en mer utfyllende analyse av 13 delområder i sentrum, som avdekker det enkelte områdes styrker, svakheter og potensial. Vika er et av delområdene, og ble i 2017 omtalt med følgende beskrivelse:

Vika gjennomgikk på 1900-tallet store forandringer. Arbeiderstrøk og småskalabebyggelse ble erstattet med ny utvikling og området ble en motor i sentrum vest med offentlige institusjoner, kultur- og forretningsbygg. Vika representerer i dag et eksklusivt og lite brukt område som framstår noe løsrevet fra bystrukturen rundt.

Deler av Ruseløkkveien har senere blitt oppgradert til en gågate, mellom Stortingsgata og Løkkeveien/Dronning Mauds gate, og ble åpnet av Marit Jensen og Victoria Marie Evensen 26. november 2016. 20. oktober 2021 ble det også vedtatt, med bredt flertall i Oslo bystyre, å gjøre hele Ruseløkkveien om til gågate.

Vi i Grape har satt i gang en Up-grape, Juret take-over, hvor vi ønsker å bidra med å skape liv i gata. Juret er en bar i Ruseløkkveien, midt i Vikaterrassen. De er en god bylivsaktør, som har både et spennende konsept og byr på kulturarrangementer. Juret er blitt en viktig møteplass i Oslo, både innendørs og med sine to områder utendørs i Ruseløkkveien.

Våren 2023 startet vi en stafettpinne, hvor vi tok over Juret en hel kveld, med både innhold og våre ansatte som DJs. Aspelin Ramm serverte mat, mens vi ryddet og sto i baren. Med stafettpinnen vi gir utfordringen om å skape liv på Juret videre – og utfordringen går da til aktører i Vika, som ikke driver bar til vanlig. Den første som overtar stafettpinnen er advokatfirmaet Haavind, som sitter i Ruseløkkveien (med adresse Haakon VIIs gate 10).

Vår første take-over vil alltid pryde historien om Juret; torsdag 20. april 2023 klarte vi i Grape målsetningen; å sette ny omsetningsrekord, med 82 000,- i baren. I tillegg sørget arrangementet for økt omsetning hos Jurets naboer.

Vi i Grape jobber med GIS, geografiske data og teknologi, i våre stedsanalyser og bygulvsanalyser. Vi har tilgang til data fra Telia og samarbeider med Geodata for å bruke smarte verktøy i våre analyser. Under Juret take-over målte vi aktiviteten i Ruseløkkveien med fokus på byrommet foran Juret og dataen viser at torsdagen vi tok over var det flere personer enn torsdagen før. Vi antar at antall mennesker som er i transit (for eksempel fotgjengere mellom hjemme, jobb, skole mv) er ganske stabilt, men på Juret take-over var det veldig fint vær, som vi tror slo positivt inn på toppen av vår innsats. 

Det store funnet er at det var 1232 flere personer enn torsdagen før, som oppholdt seg mer enn 20 minutter i området. Målingstidspunktet var fra kl 17:00 til midnatt og nøyaktigheten på tallene fra Juret-området har en «grid» på 500 meter. Historikken på slike data går tilbake til 1. januar 2019 og kan brukes over hele Norge.

Geodata er et teknologimiljø som stadig gir oss god støtte til å analyse byrom. Smarte verktøy for våre analyser, med spesielt fokus på bygulvet, gir oss bedre kunnskapsgrunnlag når vi jobber i prosjektene våre. Siden målet med Juret take-over var å skape byliv og omsetningsrekord, er det gøy å se at vi fikk til flere folk i Ruseløkkveien.

Fredag 14. oktober 2022 hadde vi i Grape Architects en tegningsutstilling, ved navn Ren drift med vår egen arkitekt Guiomar, i våre lokaler i Ruseløkkveien 14 i Oslo. Etter at utstillingsåpningen var ferdig, gikk turen til Juret, og Guiomar ble da spurt om hun ville tegn på veggen. Tegningen fra denne kvelden står der fortsatt, og kvelden før Juret take-over skjedde det samme igjen, Guiomar laget et nytt verk. Tegningen ble en del av arrangementet, og skapte ny dynamikk i baren.

Erfaringene fra Juret take-over er mange:

 • Det blir god stemning i Ruseløkkveien med summingen av mennesker som snakker sammen
 • Med god mat og drikke fra Aspelin Ramm blir det hyggelig
 • Uventet byliv har positiv effekt på forbipasserende
 • Kombinasjonen av gode steder å sitte - og gode steder å stå er viktig
 • Lag små soner som gjør at folk vil være forskjellige steder gjennom kvelden
 • Bruk variert musikk (hver dj fikk spille en time, som ga variert musikkprofil)
 • Gratisarrangement i gata, sentralt i Oslo, gir lav terskel for å "stikke innom"
 • Ruseløkkveien er en gate som tåler mer uteservering
 • Bredt sammensatt utvalg av gjester sørger for at man får god dialog om byutvikling
 • Den urbane kulturen på torg, som vi normalt finner i byer som Roma, Paris og Brussel, kan skje i Ruseløkkveien
 • Åpne arrangementer i gata fungerer godt for alle aldersgrupper
 • Legg inn et kunstelement i invitasjonen, som retorisk henger sammen med et fysisk kunstverk
 • Det kan dokumenteres med ny teknologi at det er skjedd en gatebruksendring
Back up