Grapelaget


Collaboration Vision
Tags

Grape er en del av et nabolag, og vi har en første-etasje som henvender seg mot Johan Halvorsens terrasse og Johan Svendsens plass. Lokalene brukes aktivt, og vi får mye lærdom med alt som skjer på vårt hjørne som vi kan ta inn i prosjekter.

Back up