Grape-skogen


Principles
Tags

Tirsdag 14. juni 2022 arrangerte vi i Grape Architects «Den store treplantedagen» og plantet 7000 trær i Grape-skogen! 

Bakgrunnen er at vi ofte bruker tre som materiale i prosjektene våre, at vi ønsket å lære mer om tre. Stedet vi valgte var Ousdal Gård på Nes i Hedmarken. Første gang gårdsnavnet nevnes i skriftlige kilder er i 1330, og skogen har vært og er sentral i Ousdal. Med respekt for det gamle og kunnskap om det nye drives det i dag økologisk landbruk med 900 mål med korn, 200 mål med gras, 1100 mål med skog, 40 ammekyr og utleie av restaurerte husmannsplasser og bolighus. Gården drives av Heidi Hemstad og Gunnar Martinsen. Heidi og Gunnar driver også speltsorten Oberkulmer, som er i brødet vi bruker hos Grape som selges hos Baker Hansen i Vikaterrassen.

Vi fikk i oppgave å plante bjørk, som skal stå de neste tiårene. På Ousdal plantes mye bjørk da mjøsklimaet og den kalkrike jorda er svært egnet for denne tresorten. Driftsmessig stammekvistes bjørka slik at den i fremtiden vil være egnet til videreforedling og forhåpentligvis blir til gjenstander med lang levetid. Da bindes også karbonet i hele produktets levetid. Tusen takk til Heidi og Gunnar for topp faglig og fysisk sunt miljø på Ousdal gård.Og hvis noen lurer på hvor mange trær vi plantet, så er tallet 7000. Vi gleder oss til å følge Grapeskogen i Nes på Hedmarken!

Back up