Bokvalitet


Principles
Tags

Hvordan oppnår vi god bokvalitet?

Grape er en dedikert gjeng med hjerte for arkitektur, byplanlegging og design. Vi er spesielt opptatte av at bygninger, nabolag og byer fungerer best mulig for menneskene som bruker dem. Både for å løse behovene vi har her og nå, og i et mer langsiktig perspektiv. 

Et godt bomiljø består av en rekke forskjellige kvaliteter som påvirker folks trivsel og livskvalitet. Det kan være kvaliteter knyttet til selve boligen, uteoppholdsarealet eller nærmiljøet.

Utsikt og gode solforhold

Forhager, forplasser og variasjon i boligtypologier

Felles og private arealer med god kvalitet

Illustrasjonene er utarbeidet i samarbeid med SLA og Asplan Viak i forbindelse med Oslo 100.000.

Back up