Johanne Killi

Master of Architecture
+47 997 78 236
johanne@grape.no

Johanne har en mastergrad i arkitektur fra 2016 ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og har erfaring med boliger, skoler, barnehager, omsorgsbygg og kontorbygg. Hun er interessert i bolig og bokvalitet og hvordan legge til rette for gode nabolag med variasjon i boformer, størrelser på boliger og solide fellesområder.