26.08.2018
facebook_event.jpg

Frokost Lab. - Ett innblikk i Oslos nye innovasjonsdistrikter.

Du vil få et godt innblikk i Oslos nye innovasjonsdistrikter – et viktig grep i den nye kommuneplanen for å sikre næringsvirksomhet rundt byens ledende kunnskapsmiljøer. Hvordan bør områdene utvikles for at kunnskapsbasert næringsliv vil ønske å etablere seg nettopp her? 

Program: 
• Innledning – v Kjetil Lund( A), byråd for næring og eierskap
• Innovasjonsdistrikt Oslo Science City, Karl-Christian Agerup, adm dir Forskningsparken
• Innovasjonsdistrikt Hovinbyen – v Benedicte Økland, leder for Construction City i Hovinbyen.
• Innovasjonsdistrikt sentrum – v Sindre Østgård (Initiativ Myntgata) 
• Debatt: Kjetil Lund, Ellen de Vibe (PBE), Benedicte Økland (Construction City), Sindre Østgård, Kristin Vinje (UiO) og representant fra OsloMet, møtes til diskusjon om nøkkelfaktorene for attraktive innovasjonsdistrikter. 
Debattleder Stig Bech.

Vi serverer kaffe og croissanter.
Etter debatten blir det mulighet for kaffepåfyll og faglig mingling.

 
06.08.2018
DEG8.jpg

Braathen Eiendom har gitt Grape Architects oppdraget med foredling av Dronning Eufemiasgate 8.

Innvendig ombygging og foredling av eksisterende kontorbygg  i Barcode, Bjørvika.

Flerbrukerbygg med kontorer, møte- og konferansesenter, personalrestaurant/ skybar. Treningsrom, garderober og sykkelparkering.

12 etasjer. Ca 12 600m2  + kjeller.

Se annonsen her: http://utleie.deg8.no/

 

 

10.01.2018
Isabel Ruiz Lopez

Grape Architects vokser

Isabel Ruiz Lopez skal styrke arkitektkontorets kompetanse innen byplan og regulering.

– Jeg ser frem til å jobbe i et ungt og visjonært miljø, og til å være med på å utvikle kontorets satsningsområder, sier Isabel Ruiz Lopez.

Isabel Ruiz Lopez er en spansk byplanlegger, men hun har mange års erfaring fra Norge, både gjennom studier ved NTNU og flere år i Nordic. Hun har vært involvert i en rekke store komplekse byutviklingsprosjekter som blant annet reguleringsprosess og mulighetsstudier for Hjortnesterminalen og tilliggende bebyggelse, reguleringsfasen for Regjeringskvartalet, idé- og strategifase for Oslo Universitetssykehus og parallelloppdrag for utvikling av Kolbotn sentrum.

– Jeg er særlig opptatt av byliv og det menneskelige- og sosiale perspektivet, og hvordan hvert enkelt prosjekt, uavhengig av skala skal tilføre verdi til omgivelsene og kan bidra i et samfunnsperspektiv. Jeg har flere forslag til initiativer knyttet til by- og boligprosjekter med sosialt fokus, som vi vil se nærmere på fremover, fortsetter Ruiz Lopez.

 

Tekst hentet fra: Estate Nyheter

 

 

 

12.12.2017

etate magasin 01

Tidløs monumentalitet

Estate Magasin har intervjuet vår egen Atir Khan i den siste utgaven. Les artikkelen og hans opplevelse av Salk Insitute av Louis Kahn:

Estate Magasin

 
19.10.2017
Flyfoto_smestad.jpg

Parallelloppdrag, områdestudier Smestad


Vi har i samarbeid med TOPIC Architecture blitt valgt som leverandør på parallelloppdrag av Oslo kommune til å frembringe idéer for Smestads byutviklingspotensiale, og belyse alternative strategiske byplangrep. Vi ser frem til å begynne arbeidet.

 
05.07.2017

Grape architects vinner boligkonkurranse i Son!

Vi vant konkurransen for utvikling av 200 boliger på Ørajordet i Son. Vi gleder oss til videre samarbeid med Sonskilen Utvikling AS.

 

Lansering av OSLO 100 000

Det var fullt hus da Grape Architects, Asplan Viak og SLA inviterte til lansering av prosjektet OSLO 100.000 tirsdag 13. juni. Prosjektet undersøker boligpotensiale i Oslo sentrum, med spesielt fokus på kvadraturen, for å skape en bærekraftig og levende by. Takk for oppmøtet og interessen!

Les mer om prosjektet og følg arbeidet videre på vår facebook-side her.

Last ned presentasjonen vist på lanseringen her.

 
170406_samtaler om arkitekturpolitikk.jpg

Maren Bjerkeng deltar i diskusjonsforumet "Tre samtaler om Oslos arkitekturpolitikk"

De tre temaene er:

 • Hvordan kan en arkitekturpolitikk bli et verktøy for å skape en klimasmart, mangfoldig og inkluderende by som god å bo i for alle? 
 • Den nordiske byen - hvilke arkitektoniske verdier bør ivaretas og hvilken overføringsverdi har dette for Oslos arkitekturpolitikk? 
 • Hvordan fortette og omforme på kollektivknutepunktene og i byens randsone? 

Maren Bjerkeng fra Grape architects tok opp spørsmål om "bymessighet" i kommuneplanen, og om arkitekturpolitikken kan bidra til å gi et innhold til dette begrepet. Urbanitet og urban kultur handler om menneskene i byen og tetthet, og arkitekturpolitikken må tilrettelegge for dette. Kan historiske bygg og tilbakeføringer til bolig være grep som både bidrar til flere beboere og gi en urban identitet?

Les mer: http://www.arkitektnytt.no

 
170330_kaja foredrag_red.jpg

Kaja Kvande holder foredrag på Estate-konferansen " Et ungt blikk på morgendagens eiendomsbransje"

Hvordan ser milleniums-generasjonens arkitekter på dagens eiendomsbransje? Er det en generasjon på jakt etter å realisere seg selv gjennom meningssøken, som møter en profitt-drevet bransje? Eller kan den yngre generasjonen sammen stå for en ny og mer tverrfaglig tilnærming?  Arkitekter og utviklere har et gjensidig avhengighetsforhold og dagens hurtig voksende byer gir bransjen både utfordringer og muligheter. Hva skal til for at man sammen kan finne de beste løsningene for en god og bærekraftig byutvikling?

 

Les mer: estatekonferanse.no

 

Til Lofoten for å diskutere knutepunkter

Grape Architects deltok sammen Advokatfirmaet BA-HR og Stor-Oslo Eiendom i knutepunktseminar i Lofoten denne helgen. 

Under parolen FISK-SKI-BY har hele Stor-Oslo Eiendom reist til Nusfjord i Lofoten for å diskutere knutepunktutviklingen i det sentrale østlandsområdet.

– Vi tar for oss nasjonal transportplan, intercityplanen, regionalplanen og de forskjellige kommuneplanene i Oslo og Akershus, sier Mathis Grimstad, administrerende direktør i Stor-Oslo Eiendom.

– Dette handler om å øke kompetansen på de føringene og planene som er lagt i regionen. Det gir oss bedre forutsetninger til å lykkes med byutviklingsprosjektene våre fremover, sier han.

Les mer: www.estatenyheter.no

 
Site-Plan

UBY-TRON, Campus NTNU

Grape Achitects er sammen med Jan Støring Arkitekter og Asplan Viak AS valgt ut til innkjøp i idé- og designkonkurranse for NTNUs campusutvikling 2016-2030. 


Beskrivelse:

Vi tror at fremtiden vil handle om å dele kunnskap på en helt annen måte og i en helt annen skala enn vi har vært vant til.

Med dette utgangspunktet ønsker vi:

 • Å skape sterke bånd mellom Universitetet, byens næringsliv og byens innbyggere ved å utvikle et levende by-integrert Campus, der bysamfunnet og Universitetet er i gjensidig vekst og utvikling.
 • Å synliggjøre Universitetet som en viktig og vital del av byen.
 • Å tilrettelegge for god samhandling på tvers av fagområdene innen Universitetet.
 • Å skape et nett av profilerte knutepunkter med ulike kvaliteter og programmer.
 • Å tilrettelegge for arealeffektive, bruksvennlige og endringsbare bygg med sikte på bærekraftig livsløp.
 • Å skape arenaer for innovasjon, entreprenørskap og skaperglede.
 • Å aktivisere og forbedre brukskvalitet og tilgjengelighet til byens grøntområder og offentlige rom: Nidelva, evenement-steder på begge sider av Elgseterbrua, Høyskoleparken, plassrom og gater osv.
 • At Trondheim utvikles til å bli "Universitetshovedstaden Trondheim".

 

Fra juryrapport:
Forslaget får innkjøp i hovedsak for sin plassering av bygningsvolum på platået i vestskråningen. Forslaget viser også bebyggelse ved Grensen, uten at dette er gitt form. Juryen mener dette forslaget på disse stedene peker på interessante utbyggingsområder… Forslaget er profesjonelt utført, med mange gode analyser og enkeltelementer…
 

Konsept-Diagram
 

Kaja blir partner i Grape Architects

Kaja Kittang Kvande (30) har allerede gjort seg bemerket både innenfor og utenfor arkitektkontoret. DogA kåret henne til én av ti unge arkitekter og designere å se opp for i 2016, nå er hun partner i Grape Architects.

– Hun har vært med fra begynnelsen av firmaets oppstart og har hatt en sentral rolle med særlig ansvar for faglig utvikling, kontakt med utdanningsinstitusjoner og rekruttering. Opptaket av henne som partner er et naturlig skritt i utviklingen og veksten av firmaet og vi gleder oss til et nytt og spennende år med en styrket partnergruppe, sier Christine Grape, daglig leder og partner i Grape Architects.

 

Les hele artikkelen her: estatenyheter.no

 

Grape har vunnet konkurranse om et bolig-infillprosjekt i Pilestredet for Cura eiendom. 


Prosjektet berører mange av våre særlige kompetanseområder, fra innsikt i kommuneplan og fokus på gode bymessige kvaliteter, til bolig og antikvariske hensyn. Vi ser frem til å jobbe med en spennende aktør med store ambisjoner, sier daglig leder i Grape Architects, Christine Grape.


Eiendommen henvender seg mot et viktig plassrom i Pilestredet, og har et stort potensiale for å bidra til en bymessig oppgradering av strøksgaten, i tråd med føringene i kommuneplanen.  En viktig føring for prosjektet blir hvordan ny bebyggelse kan tilpasse seg og spille opp under karakteristiske elementer i området.  Nytt bygningsvolum er tilbaketrukket for å hensynta sprang i eksisterende kvartal, og skråtak harmonerer med kvartalets taklandskap og ulike retninger og gavler.
Vi ønsker å utvikle et prosjekt med høye kvaliteter som harmonerer med de overordnede politiske ambisjonene om fortetting i indre by. Det vil være viktig å skape et prosjekt som gir noe til området og vi vil undersøke om dette kan bli et pilotprosjekt, sier Lars Håvi i Cura Eiendom.

http://www.estatenyheter.no/2016/06/02/etablerer-nytt-eiendomsselskap/

 

 

Ønsker du å bidra til utviklingen av et nytt og spennende tverrfaglig miljø i Oslo?

Vi søker flere engasjerte arkitekter til fellesskapet vårt. Grape Architects er en Oslobasert gruppe med arkitekter, industridesignere og interiørarkitekter. Vi er i dag 12 personer med ulik kompetanse som kompletterer hverandre. Vi løser oppgaver i alle størrelser og grader av kompleksitet innen blant annet næring og bolig. For tiden har vi flere store rehabiliterings- og nybyggprosjekter, og jobber i tillegg med en rekke konkurranser. Vi har mange nasjonaliteter på kontoret men bruker norsk som arbeidsspråk.

Vi trenger både arkitekter med lengre prosjekteringserfaring og yngre medarbeidere. 

Arkitekt/Prosjektleder:
Vi søker arkitekter med erfaring fra byggprosjektering, fra tidligfase og prosjektutvikling til utførelse og oppfølging. Du har god kjennskap til BIM, er engasjert og kan ta selvstendig ansvar for prosjekter og kunderelasjoner. Vårt hovedverktøy er Revit, men god kjennskap til andre programmer er også en fordel. 

Kvalifikasjoner:
•   Sivilarkitekt/ Master i arkitektur
•   Minimum 4-6 års erfaring
•   Prosjekterings- og byggesakserfaring
•   Prosjekteringserfaring i Revit
•   Behersker norsk skriftlig og muntlig
•   Analytisk og strukturert
•   Gode kommunikasjon og samarbeidsevner

Arkitekt:
Vi søker kreative og dyktige arkitekter med minst 2 års erfaring. Du vil arbeide som et prosjektmedlem i alle prosjektfaser, og vil jobbe med planutvikling, visualiseringer og modeller, herunder også bygge- og søknadsprosesser. Du vil få nødvendig faglig støtte og bistand fra våre seniorarkitekter og prosjektledere.

Kvalifikasjoner:
•   Sivilarkitekt/ Master i arkitektur
•   2 års erfaring som prosjekterende arkitekt
•   Behersker norsk muntlig
•   Gode egenskaper innenfor konseptutvikling og grafisk fremstilling vektlegges
•   God kjennskap til Revit
•   Erfaring med visualisering
•   God kjennskap til Adobe Suite
•   Kan jobbe både selvstendig og i team

Praktikant:
Vi søker en dyktig og fleksibel praktikant for ett års engasjement. 

Kvalifikasjoner:
•   Bachelor i arkitektur
•   Gode egenskaper innenfor konseptutvikling og grafisk fremstilling vektlegges
•   Erfaring med visualisering og modellbygging
•   God kjennskap til Adobe Suite
•   Kan jobbe både selvstendig og i team

Vi kan tilby spennende oppgaver i godt tverrfaglig miljø. 

Søknad med CV og portfolio (evt. link) sendes på mail 

Søknadsfrist: 20.11.2016

For ytterligere opplysninger kontakt:
Kaja Kittang Kvande
mail   
tlf. 995 34 692

 
 

Slik kan Smestad fortettes

Kommuneplanen har åpnet opp for at det kan rives nesten 200 boliger på Smestad, slik at det blir mulig å bygge nye boligkomplekser for opptil 20.000 mennesker.

"Den nye kommuneplanen legger opp til en sterk fortetting på Smestad, noe som har engasjert stort. I forbindelse med den pågående debatten knyttet til siste informasjon fra Plan- og Bygningsetaten (PBE) i Oslo vedrørende utviklingen av Smestad, har vi (Estate nyheter) tatt en prat med Henrik Botten Taubøll i Advokatfirmaet BA-HR DA og Maren Bjerkeng i Grape Architects, som begge har et særlig engasjement når det gjelder kommuneplanen og dens betydning."

Les artikkelen på www.estatenyheter.no

22.09.2016

 

 
160914_Kote.jpg

Magasin i kartformat

 – Målet er at folk skal reflektere mer rundt sin egen tilhørighet til Oslo.

Det sier arkitekt Kaja Kittang Kvande (fra Grape architects). I tospann med landskapsarkitekten Helle Lind Storvik har hun vært prosjektleder for den stedsspesifikke radio-appen «HERFRA», en digital historisk skattejakt rundt i Oslos gater. Ved hjelp av lyd, tekster og bilder vil «Herfra» formidle historier, refleksjoner og fortolkninger av steder og tilhørighet til hovedstaden. Sakene handler alle om Oslo, og om forskjellige former for tilhørighet.

"Herfra" er et samarbeid mellom magasinet KOTE, Lutter øre og Lilly Labs, og er utgitt som en del av Oslo Arkitekturtriennale 2016 sitt utvidede program.

http://www.aftenposten.no/osloby/

http://www.arkitektnytt.no/magasin-i-kartformat

19.09.2016

 

 
Monocle estate.jpg

Oslo degradert  - ute av Monocles kvalitetsliste "Liveability 2016"

Monocle kårer årlig de byer som gir best livskvalitet. Oslo har de siste årene ligget inne blant de 25 byene som inngår i denne listen. Men i årets nylig lanserte versjon - så falt Oslo ut. Christine Grape og Maren Bjerkeng fra Grape Architects er intervjuet om hvorfor Oslo ikke lenger er en del av listen.

Signalene Monocle gir om hva Oslo kan bli bedre på er det verdt å ta med seg, sier Christine og Maren. De har begge et sterkt engasjement for byutvikling i Oslo, som kommer til uttrykk gjennom aktivt arbeid med kommuneplanen, samarbeid med Bygg21 og NHO og gjennom konkrete prosjekter kontoret jobber med.

Les artikkelen på www.estatenyheter.no 

06.07.2016

 
Foto: hentet fra bygg21.no

Foto: hentet fra bygg21.no

Tidstyver i plan- og byggesak

Bygg21 leverte sist uke rapporten «Enkle grep – raskere fra behov til bygg» med forslag om effektivisering av plan- og byggesaksbehandling til Jan Tore Sanner. Tirsdag 14. juni 2016 avholdt Bygg21 sitt andre frokostmøte med diskusjon rundt rapporten, med godt oppmøte fra aktører i bygg- og eiendomsbransjen og representanter fra myndighetene.

"Målet er å orientere om rapporten, og diskutere hvordan endringene kan gjennomføres. Vårt hovedanliggende er å få belyst hvordan forslagene kan gjøres om til handling" sier direktør Sverre Tiltnes i Bygg21 til Byggeindustrien.

Christine Grape deltok i panelet under frokostmøtet, sammen med Mona Ingebrigtsen, administrerende direktør i Oslo Areal, kommunaldirektør Arthur Wøhn fra Bærum kommune, nestleder Stig Bechi Bygg21s styre og Morten Lie, direktør i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).  

Les mer på www.bygg21.no og www.bygg.no

 

17.06.2016

 

Grape til topps på Helsfyr

Grape Architects er valgt som leverandør for detaljregulering av Grenseveien 90 etter et parallelt oppdrag om nytt kontorbygg for Skanska Commercial Development Norway.

Grape Architects rer valgt som leverandør for detaljregulering av Grenseveien 90 etter et parallelt oppdrag om nytt kontorbygg for Skanska Commercial Development Norway. 

Les artikkelen på www.bygg.no

Les mer om prosjektet på vår prosjektside

31.05.2016

 
bygg.no håndholdt skanning.jpg

Håndholdt BIM-teknologi

Grape Architects deler sin erfaring om rehabilitering og scanning med firmaet Imerso. Imerso utvikler morgendagens teknologi innenfor skanning og det er spennende å følge et så innovativt og dynamisk utviklerteam. 

Les mer om dette på www.bygg.no

12.04.2016

 

Verdens vakreste bygg

I årets første utgave av Estate Magasin har Maren Bjerkeng latt seg intervjue om hva hun mener er verdens vakreste bygg. Les om hennes opplevelse og synspunkter omkring Stahl House i Los Angeles på side 92.

Vi anbefaler også artikkelen om vår dyktige samarbeidspartner Henrik Taubøll i BAHR som forteller om arbeidet med Ung i Næringseiendom på side 56.

Les artikkelen i Estate Magasin her

#verdensvakrestebygg #stahlhouse #grapearchitects #estatemagasin #bahr

11.03.2016

 

Nytt liv til Stenersenmuseet

Grape Architects har bistått konserthuset med mulighetsstudie for å se på mulig fremtidig bruk av Stenersenmuseet, Jørgen Roll, adm dir i Konserthuset forteller om prosjektet her:

Målet har vært å studere et fleksibelt og robust grep som kan passe for flere aktører og ulike konstellasjoner. Lokalene har med sin unike og sentrale plassering potensiale til å kunne romme en rekke ulike funksjoner som også kan variere over tid.

Konserthuset og Stenersen-lokalene har en unik og sentral beliggenhet langs en viktig kulturakse fra Nasjonalteateret via Ruseløkkveien, til Aker Brygge og Tjuvholmen. Forbindelseslinjen vil bli styrket av pågående planer og prosjekter for området.

Optimalisering av arealene og en større åpenhet bidrar til å vitalisere bygget og byrommet.

http://www.osloby.no/nyheter/byutvikling/

01.02.2016

 
grape.jpg

Grape prekvalifisert til Nydalen 32B

Vi er prekvalifisert til arkitektkonkurransen for utvikling av Nydalsveien 32B i Nydalen, sammen med Element Arkitekter (https://www.element.no/) Steensen Varming (https://www.steensenvarming.com/), Florian Kosche (https://www.difk.no/) og Gullik Gulliksen (https://www.gullikgulliksen.no/)

Formålet med konkurransen er å få utarbeidet forslag til hvordan det historiske gamle industribygget i Nydalsveien 32B kan bevares, samtidig som det bygges nye boliger i, på eller ved bygget, med utadrettet virksomhet som åpner tilgangen til det nå lukkede industribygget.

Prosjektet er et FutureBuilt-prosjekt og det legges opp til ambisiøse mål både for by, miljø, arkitketur, reduksjon i klimagassutslipp og energibruk.

Les artikkelen på arkitektur.no

11.12.2015

sahlgrenska-jury_artikkel.jpg

New development of Sahlgrenska/Medicinareberget

Christine Grape, general manager at Grape Architects, is part of the jury of an architectural design competition that has been announced for a new development project at Sahlgrenska/Medicinareberget.

The project includes a science facility divided in three new buildings that will connect the Sahlgrenska University Hospital with the Sahlgrenska Academy at the university of Gothenburg, as well as business operations. The link between applied research, basic research and clinical research will yield better treatments in the form of new medical devices, pharmaceuticals and therapies. The competition has attracted great interest among architectural firms, both in Sweden and abroad.

07.12.2015

 
RTCEUR.jpg

Our Arne in top 5 at RTCEUR

We are proud to announce that Arne Bjelland was rated no. 5 top speaker together with his partner in crime Margarida Barbosa from Beck group, at this year's RTC Europe event in Budapest - a flying start for the rookie speaker couple!

RTC Europe (Revit Technology Conference) is an annual educational and networking event for BIM users worldwide. This is the place to be for top notch sessions, sharing of knowledge and catching up on the latest trends within digital tools.

Arne and Margarida delivered a session on "Using Photogrammetric Surveys at Architectural Offices", where they explained the huge and revolutionary potential of using photogrammetry in the daily workflow.

"The highlights from Day Three included two male/female duos presiding over delegates. The duo of Margarida Jerónimo Barbosa and Arne Folkestad got everyone up to speed with photogrammetry in what was a highly insightful topic. The aftermath boasted the largest number of Q&As I had seen at the conference too. This subject matter was new and exciting to most and the results and advice were exceptional."  

-Jack White, BIMcrunch Editorial - RTC Europe 2015 Review

Here at Grape, Arne continues exploring possibilities of combining different digital tools, constantly keeping us up to speed. We are excited to have Arne out there sharing his knowledge amongst the front runners in the field.

Read the full article: www.rtcevents.com  and Check out Arnes blog here!

#RTCEUR2015 #photogrammetry #BIM #memento

03.12.2015

 

Bilde fra magasinet Utsikt

Kaja featured in Utsikt, Dagens Næringsliv and Morgenbladet

Norsk Design-og Arkitektursenter's magazine "Utsikt" describes our very own Kaja Kittang Kvande in their newest edition as one of ten young Norwegian architects and designers to keep an eye on in coming years.

In addition to being an outstanding member of our office, she is also editor for the magazine KOTE, which is an independent magazine run by students and newly graduated architects. KOTE is a platform for expressions of opinion, debates and communicating knowledge relating to our physical surroundings. Contributors come from varied fields of disciplines, professions and institutions. 

Congratulations Kaja!

Read more here.

...And click here to read more about magasinet KOTE.

19.11.2015