#3
Rett på byggesak - snarvei eller blindvei?

Hvordan forvaltes virkemiddelet og vil praksisen endres i forbindelse med kommende revisjon av Kommuneplanens arealdel?


Dato: 27.03.2019. Tid: 1,2t

Rett på byggesak kan være et effektivt tilskudd til plan- og byggesaksregime i Oslo. Vi opplever at det hersker usikkerhet rundt hvordan bestemmelsen tolkes og ønsker derfor å avholde en samtale som kan avklare hvordan virkemiddelet forvaltes. I tillegg ønsker vi å åpne for en diskusjon om hvordan bestemmelsen og praksis kan endres i forbindelse med kommende revisjon av Kommuneplanens areadel.

Innledning: 
• Fredrik Holth (NMBU) og Aleksander Engvoll (PBE

Paneldeldakere:
• Rasmus Reinvang (Byrådssekretær for byutvikling),
• Mathis Grimstad (Stor-Oslo Eiendom)
• Anne-Sofie Bjørkholt (Advokatfirmaet BAHR)
• Fredrik Holth (NMBU)
• Aleksander Engvoll (PBE)

Ordstyrer: Martin Rasch (Grape Architects)

Frokost:Lab er en arena for alle som er interessert i å diskutere fremtidens arkitektur og byutvikling.


Sign up for updates through our Newsletter here