#2
Millionbyen Oslos konkurransekraft

Stor-Oslo for første gang har passert én million. Hvilken konkurransekraft har Oslo?


Dato: 12.12.2018. Tid: 1,1t

SSB har lagt frem nye tall over befolkningen i norske tettsteder. De viser at Stor-Oslo for første gang har passert én million. Sentralt i Oslos byutvikling står Oslos rolle inn mot Øresundregionen, Gøteborg og Stockholm.

Det er mange initiativ for å utvikle nye bransjer, og bevare den gode veksten i eksempelvis byggebransjen og rederinæringen. Men holder dette når vi møter konkurranse fra byer som også har gode planer for hvordan de skal møte fremtidens økonomiske bæremål?

• Innledning v/ Birgit Marie Liodden, direktør for bærekraft, hav og kommunikasjon i Oslo Business Region
Ettefulgt av debatt. I panelet:
• Gunnar Vatnar, Link Arkitektur
• Erling Fossen, Oslo Metropolitan Area
• Sindre Østgård, Konsern
• Birgit Marie Liodden, Oslo Business Region
• Debattleder: Geir Rognlien Elgvin

Frokost:Lab er en arena for alle som er interessert i å diskutere fremtidens arkitektur og byutvikling.


Sign up for updates through our Newsletter here