Kartlegging av Campus Oslo

 
 
 

Strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden

Grape har, i samarbeidet med Oslo Kommune og PBE, kartlagt Campus Oslo, Strategi  for utvikling av kunnskapshovedstaden. Vi har også vært rådgiver for Innovasjonsdistrikt sentrum.

Campusstrategien er byrådets forslag til en strategi for Oslo kommunes arbeid for å styrke Oslo som en internasjonalt attraktiv kunnskapshovedstad og en næringsvennlig by. Strategidokumentet er et resultat av et omfattende prosjektarbeid gjennomført i perioden 2017–18, i regi av Byrådsavdeling for næring og eierskap (NOE) i Oslo kommune. Plan- og bygningsetaten har vært direkte koblet til som planfaglig ressursmiljø. Prosjektet har hatt en intern arbeidsgruppe på tvers av byrådsavdelinger i Oslo kommune.

Tre områder pekes i første omgang ut som innovasjonsdistrikter: Innovasjonsdistrikt Oslo Science City: Området rundt Gaustad, Blindern, Marienlyst og Majorstuen Innovasjonsdistrikt Hovinbyen: Med utgangspunkt i området rundt Økern, Ulven og Haraldrud Innovasjonsdistrikt sentrum: Med utgangspunkt i kunnskapsinstitusjoner lokalisert i Oslo sentrum.

 

Verktøy: Arcgis (mapping and analytics platform) og Adobe.

 

Link til full rapport:

https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819837&filnavn=byr%2F0%2Fvedlegg%2F2018057279-1988740.pdf