Midtåsen

 
 

 

Tomten har flotte naturkvaliteter som gjør Midtåsen til et attraktivt område. Nærheten til natur med en flott utsikt til fjorden på store deler av tomta gir en store kvaliteter, og områdets grønne preg er viktig å ta vare på.

 

Tilpasningen til topografi er nødvendig for å utnytte tomten, men gir også mulighet for å utnytte naturlige variasjoner for å skape ulik atmosfære og spesielle kvaliteter for de forskjellige utbyggingsfeltene som foreslås;

 

Bo med utsikt - bo ved plassen - bo i skogen

 

Bygningstypologiene varierer tilpasset landskapet og omkringliggende bebyggelse, og for å gi

delområder med ulik identitet.

 

Midtåsen ønskes ivaretatt som en naturlig grønn åsrygg, samtidig som terrenget bearbeides og opparbeides noen steder for å kunne tilby varierte uteoppholdsarealer.

Det etableres nye torg- og møteplasser kobles opp mot trikkestoppet på Ljabru for å styrke tilgjengeligheten og potensialet for fortetting, hvilket også kan styrke Ljabru stasjon som et målpunkt.

 

03. Bo i skogen_S.png
Axio_sentrum_Forbindelser_S.png
EYE BIRD MITÅSEN_LAST_S.png
Hovedgrep4.png
Hovedgrep6.png
Hovedgrep7.png
Landskapsnitt_vest-sentrum_IRL.png
Situasjonplan_sentrum500_IRL_S.png
Situplan_sørsiden_500_IRL_S.png
Snitt_sentrum_500_IRL_S.png
Situplan_vest_500_IRL_S.png
Snitt_sørsiden_500_IRL_S.png

Location: Midtåsen, Oslo

 

Date: 2018

 

Size: 70.000 m2

 

Client:  Nobil Eiendom