Villa Ulvin

 
 

Villaen «Ullvin» i Sognsveien 9A ble oppført i 1919 etter tegninger av Victor Nordan. Bygningen var opprinnelig vertikaldelt i to leiligheter som tjenesteboliger for overlegene på Ullevål Sykehus. Bygningen ble oppført etter for sin tid høy standard, med eget vannbåret sentralvarmeanlegg og integrert garasje for automobil i kjelleretasjen.

Bygget har gjennom årenes løp vært igjennom flere ombygninger fra bolig til kontor- og behandlingssentertilknyttet Ullevål sykehus.

I forbindelse med landsverneplan for helsesektoren i 2012 ble Ullvin vurdert som verneverdig og plassert i verneklasse 1 (fredet).

Ullvin skal igjennom en gjennomgripende rehabilitering, som innebærer å tilbakeføre formålet til bolig. Målet med oppgraderingen er å ivareta byggets opprinnelige kvaliteter og å forsterke bygningens identitet.


 
171107_Loftstue.jpg
Kjøkken.jpg
Rom.jpg
 

Sted: Sognsveien 9A

Type: Rehabilitering, fredet bygning

Tid: 2017 – d.d

Oppdragsgiver: Fredensborg