Smestad Torg

 
 

Hvordan skal fremtidens Smestad se ut? På oppdrag for PBE, og i samarbeid med Topic Architecture, har vi utført et parallelloppdrag som utforsker potensialet for tettere byutvikling med 100% områdeutnyttelse rundt Smestad krysset i Oslo.

En sentral del av forslaget tar utgangspunkt i en omlegging av dagens kryss til to T-kryss. Ny løsning for krysset samt lokk over T-banen skaper gode byrom både over T-banen og foran Bakkekroen. Løsningen fremmer grønn mobilitet og prioriterer både biltrafikk samt myke trafikanter. Nye bussholdeplasser i Ullernchausseen gir gode direkte forbindelser mellom buss og bane, gående kan bevege seg på terreng med nye planoverganger og syklister prioriteres med nytt ekspress sykkelfelt gjennom området.

En ny løsning med to T-kryss gir området en ny karakter. Smestad torg blir et nytt byrom som gir området identitet og tilfører urbant liv. Bebyggelsen i området er høyest og tettest rundt torget og de viktigste ferdselsårene, mens den trappes ned mot eksisterende småhusbebyggelse.


 
Blikket fra oven_S.jpg
180211_Torgliv RGB.jpg
Bolig Smestad_RGB.jpg
 

Sted: Smestad, Oslo

 

Type: Parallelloppdrag

 

År: 2018

 

Oppdragsgiver: PBE, Oslo

 

Samarbeidspartnere: Topic Architecture