Oslo 1OO OOO

 
 

Oslo skal fortettes. Alle prognoser og plangrep støtter opp under dette. Hvor veksten skal skje er i stor grad styrt av nylig vedtatt kommuneplan. Det er overordnet mål om en bymessig utvikling, med fokus på kvalitet og bærekraft. Men hva innebærer dette i praksis? Oslo indre by er en attraktiv beliggenhet, men har mange utfordringer knyttet til bevaring, trafikkmønster etc for å kunne bli attraktive bomiljø. Samtidig trengs det flere folk i sentrum for å skape næringsgrunnlag og aktivitet utenfor kontortid. 

 

Samarbeidspartnere: SLA Landskapsarkitekter og Asplan Viak


Oslo100000.jpeg
 
Oslo100000.jpg
 

En begresning av biltrafikk i sentrum er et av mange virkemidler som kan støtte opp under dette. Nye innovative boformer og en helhetlig tilnærming til transformasjon og utvikling er vel så viktige momenter. Vi ønsker å løfte diskusjonen til en overordnet og helhetlig tilnærming som spenner fra infill til påbygg og nybygg, kvartalsmessig utvikling, og gaterommet som en viktig ressurs i dette. Utvikling av indre by bør bygge på Oslos identitet og fremheve denne som en kvalitet.

 
 
Oslo100000.jpg
 

Strategies for revitalizing Kvadraturen

 
20180219 Greenfill byfill-01.jpg

Principles for GreenFill

 
Oslo100000.jpg

Principles for CityFill/SpotFill

Oslo100000.png
 
diagrammer_bofill.png

Principles for BoFill

 
Oslo100000.png
 
Oslo100000.jpg
Oslo100000.jpg
Oslo100000.png

Ground floor plan